31 okt 2021- “Ik bemin je, Ik bemin je. En jij, zeg Mij dat jij Mij bemint.”

Mijn dochter, mijn zoon,

hemel en aarde zijn gevuld en doordrongen van mijn Liefde.

Er is geen plaats waar mijn Liefde zich niet wil uitstorten.
Zij zoekt harten om te kunnen zeggen:  “Mijn dochter, mijn zoon,
Ik bemin je, Ik bemin je. En jij, zeg Mij dat jij Mij bemint.

En mijn Liefde is een en al oor om het schepsel te horen zeggen
“Ik bemin U”. Als het zo is, dan kan mijn Liefde rusten in het schepsel.
En Zij neemt haar zoete Rust.
Zo niet, dan rent Zij, doorkruist Zij Hemel en aarde.
En Zij stopt niet totdat Zij iemand vindt die “Ik bemin U ” tegen Haar zegt.
Het “Ik bemin U” van een schepsel is een uitlaatklep voor mijn Liefde. (…)

Zie je nu wat de lange psalmodie van jouw “Ik bemin U ” betekent?
Zij roepen Mij om naar jou te komen en te rusten in je ziel.

Daarom wil Ik dat je altijd “Ik bemin U “ tegen Mij zegt.
Ik wil het zien in alles wat Ik voor jou gedaan heb.
Ik hoor het graag altijd,altijd’!

Ik wil dat jij altijd ‘Ik bemin U ‘ tegen Mij zegt.” BvdH 31 – 16 dec. 1932

31 okt. 2021 – Wij hebben de H. Maagd Maria als Geschenk onze Wil gegeven.

Toen zei een stem vanop de Goddelijke Troon:

“Zij is de uitverkorene onder alle uitverkorenen. Zij is de mooiste.
Zij is het enige schepsel dat Ons haar wil gaf en
hem levenloos op onze Knieën legde, in onze Handen.

Wat Ons betreft, in ruil hiervoor,
– gaven Wij haar het geschenk van onze Wil.

We hadden haar geen groter geschenk kunnen geven.
Het bekomen van deze opperste Wil gaf haar de Macht
– om het Woord op aarde te brengen en
– om de Verlossing van de mensheid mogelijk te maken.

Een Goddelijke Wil in dit niet te evenaren schepsel,
heeft ons overwonnen.
Wij konden niet weerstaan aan haar vurige gebeden,
en Wij zonden het Woord naar de aarde. “(…)

We hebben de H. Maagd Maria als geschenk onze Wil  gegeven”
 BvdH 18 – 10 oktober 1925

31 oktober 2021 – “Bemin God en bemin je naaste uit liefde tot God.”

Mijn dochter, mijn zoon,

(…)Het Goddelijk Wezen heeft zich uitgestort over de gehele Schepping.
Alles in de Schepping spreekt over mijn Liefde voor de mensen
en nodigt hen uit om Mij te beminnen. (…)

Met één stem, zeggen de geschapen dingen tegen elkaar
– en herhalen dit aan de mens:
‘Zie, o mens, onze Schepper schiep ons uit liefde voor jou.
We staan allemaal in jouw dienst.
Wees dus niet ondankbaar. We smeken je, bemin !
We herhalen voor jou : Bemin ! Bemin onze Schepper!’

“Mijn dochter, mijn zoon,
Alles wat Ik verlang is dat jij God bemint
en dat jij je naaste bemint uit liefde tot God.

Zie hoezeer Ik de mensen bemind heb, die zo ondankbaar zijn!
Hoe kan jij verwachten dat Ik hen niet straf?”(…)

Bemin God en bemin je naaste uit liefde tot God. – BvdH 2 – 13 maart 1899

30 oktober 2021 – “Mijn hemelse Mama was de kleinste”

Jezus zei tot Luisa:

“Mijn liefste kleintje, ik heb jou gekozen omdat kleintjes
– ons toestaan met hen te doen wat Wij willen.
Ze lopen niet uit zichzelf, maar ze laten zich leiden. (…)

Van alle generaties, is mijn hemelse Mama de kleinste
– omdat haar wil  nooit in haar geleefd  heeft,
enkel mijn eeuwige Wil.

En dit heeft haar niet enkel klein,  mooi en fris gehouden
– zoals op het moment dat zij uit Ons voortkwam.
Maar het maakte haar de grootste van allemaal.

Oh! Wat was zij mooi!  Zij was klein in zichzelf.
Maar zij was groot en verheven boven allen vanwege Ons.

Vanwege haar kleinheid werd zij verheven tot de hoogte
– van Moeder van Hem die haar vormde. “(…)

“Mijn hemelse Mama was de kleinste”- BvdH 16 – 10 nov. 1923

30 oktober 2021- “De echo van de menselijke kleinheid wordt één met de Onze”

“Mijn dochter, mijn zoon,

leven in onze Goddelijke Wil is het grootste van alle wonderen.
Als onze Godheid een groter wonder zou willen verrichten,
is dat onmogelijk..

Hij kon niets vinden wat
– groter, wonderbaarlijker, krachtiger, mooier, gelukkiger is
dan onze Wil aan het schepsel te geven.

Wanneer wij onze Goddelijke Wil geven, geven Wij immers alles.

Zijn Macht vormt
– onze Echo in de diepten van de ziel, en
– onze mooiste evenbeelden.

En de echo van de menselijke kleinheid wordt één met de Onze“(…)

Ik roep een groot aantal kleintjes” – BvdH 25 – 14 nov. 1928

30 oktober 2021 – “Ontwapen de Goddelijke Gerechtigheid”

De Koningin – Moeder zei tot Luisa:

“Mijn dochter, zo vaak
– heb jij de goddelijke Gerechtigheid ontwapend.
En jij was blij de slagen van Gerechtigheid op jou te krijgen.

Nu je haar op het hoogtepunt van haar woede ziet
– moet jij je niet laten ontmoedigen. Wees moedig!
Ga, met je ziel vol van een heilige Kracht,
– in de Gerechtigheid zelf binnen, en
– ontwapen Haar. (…)

Ga verder om je doel te bereiken.
En als je gekwetst bent, verslagen en afgewezen,
– keer dan niet terug.
Laat dit een stimulans voor jou zijn om verder te gaan.

Daarom kom ik je helpen.  Ik breng je een kleed
zodat jouw ziel de Moed en de Kracht zal krijgen
– om niets te vrezen. (…)

“Ga binnen in de Gerechtigheid zelf en ontwapen Haar”
BvdH 4 – 31 oktober 1900

29 okt 2021 – “Als de liefde ophoudt, houdt het leven zelf op.”

Mijn dochter, mijn zoon,

“Liefde is alles, voor God en voor de mens.
Als de liefde ophoudt, houdt het leven zelf op.

Er zijn echter twee soorten liefde:
– de ene is spiritueel en goddelijk,
– de andere  is lichamelijk en ongeordend.
Tussen deze twee liefdes is er een groot verschil. (…)

De Goddelijke Schepper maakte de schepselen enkel uit Liefde.
Als God voortdurend zijn Gaven aan de mensen schenkt,
– dan is het de Liefde die Hem daartoe aanzet.
Zijn eigenschappen zijn een gevolg van zijn overgrote Liefde. (…)

Als de liefde heilig is, heiligt zij.
Als de liefde pervers is, leidt zij tot de eeuwige verdoemenis.”

“Als de liefde ophoudt, houdt het leven zelf op”.
BvdH 5 -23 maart 1903
 6 nov 1926 

29 okt 2021 – “De Goddelijke Wil is een paradijs voor God en voor de ziel”

Mijn zoon, mijn dochter,

De Wil van God is het Paradijs van de ziel op aarde.
En de ziel die leeft in de Goddelijke Wil is het Paradijs van God.

De Wil van God is de enige sleutel
– die toegang geeft tot de goddelijke Schatten
– en de ziel thuis laat zijn in Gods Huis, alsof zij de eigenares was.”

Hoeveel kon Ik begrijpen van de Goddelijke Wil!
O Goddelijke Wil, hoe bewonderenswaardig, beminnelijk,
aantrekkelijk en mooi bent U!

Terwijl ik mezelf in U vind, voel ik mijn eigen ellende
en al mijn kwalen niet meer. Ik wordt door U een nieuwe mens,
verrijkt met alle goddelijke Gaven.”

“De Goddelijke Wil is een paradijs voor God en voor de ziel”.
BvdH 7 – 3  juli  1906
  

29 oktober 2021- “Alles is getekend met mijn Zegen”

“Mijn dochter, mijn zoon,

– als je nadenkt over de Zegen die Ik mijn moeder gegeven heb,
– denk ook na over het feit dat Ik elk schepsel gezegend heb.

Alles is gezegend:
– hun gedachten, hun woorden, hun hartslag,
– hun stappen en de daden die ze voor Mij verrichten.

Absoluut alles is getekend met mijn Zegen.
Al het goede dat het schepsel kan doen, is al door Mijn Mensheid verricht.
Alles is door Mij vergoddelijkt.

“Mijn Leven gaat verder op aarde,
– niet alleen in het Heilig Sacrament,
maar ook in de zielen die in mijn Genade leven. (…) ”

Naargelang de vereniging van de zielen met Mij,
– ontwikkel Ik mijn leven in hen.

Zie je het verdriet dat de schepselen Mij aandoen wanneer Ik in hen wil handelen  en zij geen aandacht aan Mij schenken?”

“Alles is getekend met mijn Zegen” BvdH 5 – 3 okt 1903

28 okt 2021 – de Apostelen van het Koninkrijk van Mijn Wil.

Jezus zei tot Luisa: 

 “Mijn dochter, moed, laat Mij jou tonen wat nodig is
voor het Koninkrijk van mijn Wil, zodat er niets ontbreekt
om Het te vormen in de menselijke familie. (…)

Nadat Ikzelf alles gedaan had en niets anders meer te doen had,
heb Ik alles toevertrouwd aan de apostelen.
Zo konden zij  de verkondigers zijn van het Koninkrijk van de Verlossing.
En zo konden  de Vruchten van de Werken die Ik volbracht heb
voor het Koninkrijk der Verlossing zichtbaar worden.

Hetzelfde zal gebeuren voor het Rijk van het Allerhoogste Fiat. (…)
Ik zal de Fundamenten voorbereiden en als alles klaar is,
zal Ik het toevertrouwen aan mijn ministers.
Zij zullen dan de verkondigers ervan zijn,
– als Apostelen van het Koninkrijk van mijn Wil, (…)

“de Apostelen van het Koninkrijk van Mijn Wil”.
BvdH 20 –
 6 nov 1926 

 

 

28 okt 2021 – “Zorg ervoor dat je altijd in Zijn wil bent.”

De H Maagd Maria zegt :

“Mijn dochter, mijn zoon,

zet je kleine ‘ik bemin U’ op alles
– wat er tussen mijn Zoon en mij gebeurde.

Je moet weten dat alles wat ik voor mijn Zoon deed,
– ik ook deed voor de zielen die in de Goddelijke Wil zouden leven.
Aangezien zij in deze heilige Wil leven,
– kunnen zij net zoals Jezus genieten van alles wat ik voor Hem deed.

Toen ik mijn Zoon omhelsde,  omhelsde ik al deze zielen.

Als je wil dat ik voor jou hetzelfde doe als voor mijn Zoon,
zorg er dan voor dat je altijd in zijn Wil bent.
En ik zal vrijgevig zijn met mijn geschenken aan jou.”

“Zorg ervoor dat je altijd in Zijn Wil bent.” BvdH 18 – 10 okt 1925

28 okt 2021 – Ev- “De Goddelijke Wil bevindt zich in het centrum van mijn Mensheid.”

“Mijn dochter, mijn zoon,

Heb goede moed, wees niet bang.
De persoon die in mijn Wil leeft,  leeft in het centrum van mijn Mensheid.

Want, net zoals de zon in het centrum van zijn sfeer staat,
– bevindt mijn Goddelijke Wil zich in het centrum van mijn Mensheid.

Zonder zijn sfeer te verlaten waar hij majestueus staat
– verspreidt de zon haar licht over de gehele aarde,

Zo ook schijnt  de Goddelijke Wil in mijn Mensheid
– op elke persoon en op elke plaats op aarde. (…)

Door zijn Leven, zijn Woorden en zijn Lijden
heeft mijn Mensheid de mens teruggebracht naar zijn Schepper.
– zodat hij zich opnieuw  in de orde bevindt waarvoor hij geschapen is”(…)

de Goddelijke Wil in mijn Mensheid schijnt op elke persoon op aarde”
BvdH 18 – 1 okt 1925

27 okt 2021 – “De Koningin van de Hemel beschermt haar kinderen “

“Mijn dochter, mijn zoon,

Je moet weten dat Ik mijn kinderen, mijn geliefde schepselen,
– steeds bemin.
Ik heb hen in de handen van mijn hemelse Moeder gegeven.
Ik heb hen aan haar toevertrouwd om hen veilig te bewaren
onder haar mantel.  Ik zal haar alles geven wat zij wil.

En de dood zelf zal machteloos zijn over hen,
die onder de bescherming van mijn Moeder zullen zijn”. (….)

Oh, als iedereen kon zien met welke liefde en tederheid
de hemelse Koningin dit ambt uitoefent,
– zij zouden wenen van blijdschap.
Ze zouden van hun hemelse Mama beminnen,
Zij, die Ons zozeer bemint. (…)

“De Koningin van de Hemel beschermt haar kinderen “
BvdH 33 – 6 juni 1935

27 okt 2021 – “Uw Wil geschiede op aarde zoals in de Hemel”

 

Mijn dochter, mijn zoon,

het ‘Uw Wil geschiede’  dat Ik onderwees in het ‘Onze Vader’ betekende,
dat allen moeten bidden om tenminste de Wil van God te kunnen doen.

Dat geldt voor alle christenen en voor alle tijden.
En je kan jezelf geen Christen noemen,
als je niet bereid bent om de Wil van de hemelse Vader te doen.

“Op aarde zoals in de hemel”,  betekent “leven in de Goddelijke Wil”.
Het betekent te bidden dat het Koninkrijk van mijn Wil
op aarde mag komen,
 om er in te leven.

In de hemel doen zij mijn Wil niet, maar zij leven erin.
Zij bezitten Hem als hun eigen bezit en hun eigen Koninkrijk. (…)

“Uw Wil geschiede op aarde zoals in de Hemel”.
BvdH 20- 15 oktober 1926 – 

27 okt 2021 – “Wij willen samen met de mens handelen.”

“Mijn zoon, mijn dochter,

onze Liefde rust nooit. (…)

Wanneer Wij onze Creatieve Kracht gebruiken, willen Wij
– dat  het schepsel dit weet en Haar ontvangt.

Wij willen onze Verlossende Kracht gebruiken
– als de zonde haar tiranniseert.
Maar Wij willen dat het schepsel
– het Goede  kent dat Wij willen geven en
– Het ontvangt met liefde en dankbaarheid.

Wanneer Wij de Heiligmakende Kracht gebruiken,
willen Wij dat de mens bereid is
– om de transformatie van onze heilige Handelingen
in haar eigen daden te ontvangen, en
– om onze heiligende Kracht te ontvangen.”(…)

“Wij willen samen met de mens handelen. ”
BvdH 32-  12 februari 1933- 

 

26 okt 2021 – “Mijn Wil is vruchtbaarder dan de aarde”

“Mijn dochter, mijn zoon,

de aarde doet de zaadjes die erin gelegd worden
– ontkiemen en vermenigvuldigen.

Mijn Wil is vruchtbaarder dan de aarde.
Haar zaad, door zich in de ziel te verspreiden,
–  komt tot ontkieming en
– ontwikkelt daar vele evenbeelden van Mijzelf.

Mijn Wil laat mijn kinderen ontkiemen en zich vermenigvuldigen.
De daden die in mijn Wil worden verricht, zijn als de zon:
– allen ontvangen haar licht, haar warmte en al wat goed is in haar.(…)

De daden die in mijn Wil verricht worden, zullen altijd
– in het eindeloze rad van de Eeuwigheid
Leven, Licht en Warmte voor allen zijn.”

” Mijn Wil is vruchtbaarder dan de aarde.” BvdH 13- 2 februari 1922- 

26 okt 2021 – “Mijn Wil is het leven van alles en vloeit overal”

“Mijn dochter, mijn zoon,

mijn Wil is inderdaad immens . Het bevat de gehele Eeuwigheid.
Als je het goede kende dat zelfs
– één enkel woord over mijn Wil en  één enkele daad in mijn Wil,
– gedaan door een schepsel,  bevatten,
zou je met stomheid geslagen zijn.

In die handeling neemt zij Hemel en aarde als in haar macht.
Mijn Wil is het leven van alles en stroomt overal doorheen.

En samen met mijn Wil stroomt zij
– in elke genegenheid, in elke hartslag,
– in elke gedachte en in al het andere wat mensen doen.  (…)

Er is geen Goed dat Ik volbreng, noch enig punt van de Eeuwigheid,
– waarin zij niet haar kleine plaats inneemt.

O, hoe dierbaar is zij voor Mij, hoezeer voel Ik haar onafscheidelijk van Mij.
Zij is de ware getrouwe van mijn Wil, zij laat Hem nooit alleen. (…)

“Mijn Wil is het leven van alles en vloeit overal” –   BvdH 16  – 24 Febr. 1924               

26 okt 2021 – “Mijn Wil wenst dat de mens in Mijn Wil handelt.”

“Mijn dochter, mijn zoon,

Een vader zou ongelukkig zijn als hij zijn kind niet aan zijn zijde zou weten
– om door zijn kind gevolgd te worden in wat Hij doet.
En het kind zou zich niet geliefd voelen door de vader als de vader
het afzijdig houdt en niet toestaat van hem te volgen in wat hij doet.

Dochter van Mijn Wil en eerstgeborene in mijn Wil” betekent juist dit :
als een trouwe dochter, al Zijn Daden volgen.’ (…)

Om te handelen wil Mijn Wil de handeling van de mens in de Zijne,
– zodat Hij kan verder gaan met zijn Werken en Hij kan zeggen:
Mijn Koninkrijk is in het midden van mijn kinderen en
– in het centrum van hun meest innerlijke daden.”.

In feite, het is in de mate dat de mens mijn Wil gebruikt
– dat Ik mijn Koninkrijk in hem uitbreid en
– dat hij zijn koninkrijk uitbreidt in mijn Wil. “(…)

Mijn Wil wenst dat de mens in Mijn Wil handelt.” – BvdH 20 – 15 okt.1926

25 okt 2021 – De rust van God in de mens die in zijn Wil leeft.

Lieve dochter,  lieve zoon  van mijn Wil ,

je moet weten dat mijn Wil niets half kan doen.
Hij doet alles zo perfect dat Hij kan zeggen:
“Waar mijn Wil is, daar is ook mijn Daad.”

En onze Godheid ziet in onze Goddelijke Wil
– de aanbidding, de liefde van zijn schepsel uitgebreid.
In zijn Onmetelijkheid  vindt Hij  een steunpuntje
waar Hij op kan leunen.

Wij voelen onze diepe Aanbidding,
– die het schepsel in onze Wil heeft gelegd.
En Wij leunen erop en Wij rusten.
Wij voelen dat zij Ons overal liefheeft
En Wij rusten in haar liefde,
–  en zo ook met haar lof en zegeningen.

Een mens  in onze Wil wordt ons steunpunt en onze rust.

” De rust van God in de mens die in zijn Wil leeft.”
BvdH 29 – 13 februari 1931- 

25 okt 2021 – “Jezus heeft al het Goede van de Verlossing in het Hart van zijn Mama gelegd “

“Mijn dochter, mijn zoon,

Ik heb de gehele Wet en al het Goede van de Verlossing
– geschreven in het Hart van mijn lieve Mama en haar alles in bewaring gegeven.

Zij was de eerste die in mijn Wil leefde.
Hierdoor trok zij Mij uit de Hemel en verwekte Mij in Haar schoot.
Terecht kende zij de Wet en bewaarde zij al het Goede van de Verlossing.

En toen Ik mijn openbaar Leven begon, openbaarde Ik dit alles
– aan de mensen, aan de apostelen.
Ik voegde er geen enkele komma aan toe,  niet omdat Ik dit niet kon.

En de apostelen zelf, en de hele Kerk, hebben
– niets toegevoegd aan wat Ik zei en deed toen Ik op aarde was.

De Kerk heeft geen ander Evangelie toegevoegd
en geen ander Sacrament ingesteld.
Zij keert steeds terug tot alles wat Ik Zelf gedaan en gezegd heb. “(…)

Jezus heeft al het Goede van de Verlossing in het Hart van zijn Mama gelegd ” – – BvdH 16 – 24 februari 1924

25 oktober 2021 – “Het luisteren naar de Waarheden doet de ziel veel goeds”

Luisa schrijft:

“Mijn biechtvader zei me:

“Je moet weten dat toen Jezus tot jou sprak  en zijn Waarheden aan jou openbaarde, stralen van Licht op jou neerkwamen.

Toen je deze Waarheden aan mij doorgaf, onthulde jij hen druppel voor druppel.
Jij had immers zijn Kracht niet. Maar toch was mijn ziel helemaal verlicht.

Een klein beetje van dit Licht was genoeg
– om me te motiveren en  om meer van deze Waarheden te willen horen,
zodat ik nog meer Licht kon ontvangen.

Want dit ging gepaard met een hemels Parfum
en een gewaarwording van het Goddelijke.

Enkel reeds het luisteren naar deze Waarheden trok deze Genaden aan.
Wat zal het dan zijn voor hen die hen in praktijk brengen?”(…)

“Het luisteren naar de Waarheden doet de ziel veel goeds”
BvdH 14 – 13 maart 1922

24 oktober 2021 – Mijn Mama verrichtte het grootste Wonder.

“Mijn zoon, mijn dochter,

Mijn mama deed op het eerste gezicht geen sensationele dingen,
Maar zij  hield nooit op mooi en majestueus te zijn.

Zij zweefde boven de aarde,  helemaal gericht  naar de Eeuwige Wil.

Met haar intense Liefde bracht zij Hem zodanig in verrukking,
– dat zij  Hem van de Hemel naar de aarde bracht.
Deze Wil was door de  menselijke familie  zo wreed van de aarde verbannen .

Haar innerlijk was volledig geordend in de Goddelijke Wil.
Alles wat zij deed, haar gedachten, haar hartslagen, haar ademhalingen
– waren liefdevolle kettingen die het Eeuwige Woord naar de aarde trokken.

Zij won.
Zij verrichte het grootste Wonder dat niemand anders kon doen.(…)°

” Mijn Mama verrichtte het grootste Wonder.” BvdH 16 – 20 Aug. 1923

24 okt 2021 – Er zijn geen blinden in de Goddelijke Wil

“Mijn zoon, mijn dochter,

Aandacht is het oog van de ziel.
Zij kent het Geschenk dat Ik wil geven en zij kan het ook ontvangen.

Ik wil mijn goede Gaven  niet aan blinden geven.
Ik wil dat je hen ziet en kent.
Maar weet je waarom?

Door het zien van mijn Geschenk  kan je Het waarderen.
En door Het te kennen kan je ervan houden.

Ik laat je mijn Licht, mijn Kracht en mijn Liefde voelen.
Ik voel in jouw kleine gedachte  de Liefde herhaald,
– die de Goddelijke Wil weet te geven.

Het eerste wat mijn Goddelijke Wil doet voor degene die in Hem  wil leven
is het ‘zicht’  geven om naar Ons te kijken en Ons te kennen.”(…)

” onze Goddelijke Wil geeft het zicht om ons te kennen”
BvdH 33 – 29 juni 1934  – 

 

 

24 okt 2021 – De Goddelijk WiL is Licht – De menselijke wil is duisternis

“Mijn zoon, mijn dochter,

De menselijke wil heeft de atmosfeer met wolken bedekt
– zodat een dikke duisternis over alle mensen heerst.
Ze zijn bijna allemaal aan het rondtasten in het donker.

Elke menselijke handeling buiten de Goddelijke Wil om
vergroot deze duisternis en maakt de mens nog blinder.

De Goddelijke Wil is immers de Zon voor de menselijke wil.
Zonder Hem heeft de mens geen licht.

Degene die in mijn Wil handelt , stijgt  boven deze duisternis uit.
Hij zendt Lichtstralen  naar de aarde.
Zo schudt hij hen die op het laag niveau van hun eigen wil leven.
En hij bereidt hen voor
– om de Zon van de Goddelijke Wil te ontvangen. “(…)

“in de Goddelijke Wil de duistere wolken verdrijven”
BvdH  16 – 9 aug 1923  

23 oktober 2021- “Ween en bidt voor de dorpen”

Luisa schrijft:

“Nadien zag ik mezelf in een kerk waar veel mensen waren,
die zegden: “Verdomme! Vervloekt!”
alsof ze de gezegende Heer en de mensen wilden vervloeken.

Ik kan de betekenis hiervan niet verklaren.
Ik kan alleen maar zeggen dat deze vervloekingen overeenkwamen
– met de verwerping van God door deze mensen, evenals
– met de verwerping van henzelf door God.
Ik weende omwille van deze vervloekingen.

Later zag ik een altaar en een priester die onze Lieve Heer leek te zijn.
Hij celebreerde tussen deze mensen die Hem vervloekt hadden.
Plechtig en vol gezag, zei Hij: “wees vervloekt ! Wees vervloekt!”
Hij herhaalde deze woorden minstens twintig keer.

Terwijl Hij dit zei, leek het alsof
– duizenden mensen stierven door revoluties, aardbevingen, vuur en water, en
– deze straffen voorboden waren van toekomstige oorlogen. ” (…)

Ween en bidt voor de dorpen” – BvdH 7 – 6 mei 1906

23 okt 2021 – Enkel het kruis redde velen van het verderf.

“Mijn dochter, mijn zoon,

de wereld is altijd verdorven.  Maar er zijn bepaalde momenten
dat er zeer  hoge graad van verdorvenheid  bereikt is.

Als Ik dan niet  een deel van mijn Kruis  erop zou laten neerkomen,
dan zouden alle mensen in dit verderf  omkomen.

Toen Ik op de  wereld kwam, was dit zo.  Enkel het kruis
redde velen van het verderf waarin zij ondergedompeld waren .

Zo is het ook in deze tijden.  Het verderf heeft zo’n hoog niveau bereikt.
Als Ik geen  plagen, doornen en kruisen zend,
en hen ook  hun bloed niet laat  vergieten,
dan zou het volk verzonken blijven in de golven van dit verderf.”(…)

“Enkel het kruis redde velen van het verderf.”  BvdH  4 – 21 april 1901  

23 oktober 2023 – “Het enige wat Jezus blij maakt is Liefde.”

Moeder Maria :

“Mijn dochter, mijn zoon,
probeer alles te doen met Liefde. Hecht enkel belang aan beminnen
Heb enkel eén gedachte, enkel één woord, enkel één leven: Liefde.

Als jij Jezus wil tevreden stellen en Hem blij maken,  bemin Hem.
En  geef Hem altijd de gelegenheid om over Liefde te spreken.

Het enige wat Hem blij maakt is Liefde.
Vraag Hem om tot jou over Liefde te spreken, en Hij zal in feeststemming zijn.”

Luisa: “Mijn lieve Jezus, hebt U gehoord wat onze mama zegt?
Dat ik U moet vragen stellen over Liefde, en om over Liefde te spreken.

Jezus jubelde.
En Hij zei zovele dingen over de Deugd, de Verhevenheid, de Adel van de Liefde,
– dat het onmogelijk is om dit in menselijke taal te herhalen.”

Het enige wat Jezus blij maakt is Liefde.” – BvdH – 10 – 26 maart 1911

22 okt 2021 – Jezus plaatst Luisa naast zijn Mama.

Jezus zei tot Luisa:

“Toen ze lazen dat Ik je naast de Soevereine Koningin plaatste
– omdat jij in het Koninkrijk van mijn Goddelijke Fiat geleefd hebt
en haar kon imiteren, en
– omdat Ik van jou een beeld wou maken dat op haar gelijkt, en
– dat Ik jou in haar handen leg,  zodat zij je kan leiden,  helpen,
beschermen   zodat je haar in alles kunt imiteren,
leek dit voor hen een grote absurditeit.

Door een valse en kwaadaardige interpretatie van de betekenis,
zegden ze dat jij jezelf tot koningin zou hebben uitgeroepen.
Welke vergissingen!

Ik heb niet gezegd dat je als de Koningin van de Hemel bent,
maar dat Ik wil dat je zoals haar wordt.
Net zoals Ik heb gezegd tegen zovele andere zielen die Mij dierbaar zijn
dat Ik wilde dat ze zouden zijn zoals Ik.
Maar daardoor werden ze nog geen God zoals Ik. “(…)

“Jezus plaatst Luisa naast zijn Mama”  BvdH  29 – 19 mei 1931  

22 oktober 2021 – “Mijn Moeder was verborgen in de Heilige Drie-Eenheid.”

“Mijn dochter, mijn zoon,

hoe groter het werk is dat Ik wil volbrengen,
hoe noodzakelijker  het is dat het uitverkoren schepsel
uitzonderlijk behandeld wordt.

Het Werk van de Verlossing was het grootste.
Ik koos een schepsel als tussenpersoon.
En Ik heb haar met alle Gaven overladen als nooit ervoor,
zodat zij mijn Moeder kon zijn en zodat Ik haar alle Genaden
van de Verlossing kon in bewaring geven.

Vanaf het moment van haar Conceptie,
tot het moment van mijn eigen Conceptie in haar,
heb Ik haar verborgen gehouden in de Allerheiligste Drie-Eenheid,
Die haar in alles bewaakte en leidde.

Toen Ik verwekt werd in haar maagdelijke schoot
– als de ware Hogepriester en de eerste onder de priesters,
nam Ik het op Mij om haar in alles te beschermen en te leiden,
– zelfs in het kloppen van haar hart.”(…)

“Mijn Moeder was verborgen in de Heilige Drievuldigheid.”
BvdH 15 –  11 juli 1923                     

22 okt 2021 – Beproevingen helpen om de slechte neigingen van de ziel te bestrijden.

“Mijn dochter, mijn zoon,

(…) de ziel die niet voortdurend gevoed wordt door mijn Wil,
loopt het risico besmet te geraken met allerlei slechte neigingen.

Het is noodzakelijk om een beroep te doen
– op het geneesmiddel  van vernedering om de eigenliefde kwijt te geraken
– op het ‘wegzuigen’ van bloed om de ijdele glorie eruit te krijgen,
– op de aderlating om zich te onthechten aan bepaalde  mensen die goed doen.

Anders zouden deze slechte neigingen zo verankerd kunnen geraken
dat al het goede dat gedaan wordt , besmet geraakt
en de persoon verlamd is voor de rest van zijn leven.

Aderlatingen doet altijd goed. Zij zijn de schildwachten van het hart die
het bloed zuiver houden en de intenties van de ziel op de rechte weg”(…)

“Beproevingen helpen om de slechte neigingen van de ziel te bestrijden”. BvdH 17 – 17 oktober 1925

 

21 okt 2021 – Onze hemelse Koningin was een getrouwe kopie van haar Schepper

“Mijn dochter, mijn zoon,

mijn hemelse Mama was de meest perfecte kopie
– van de kinderen van het Koninkrijk van mijn Wil.
Zij was de eerste dochter in mijn Koninkrijk.
Zo werd de Verlossing mogelijk.

Indien  Wij de eerste dochter van onze Wil niet gehad  hadden,
had Ik,  het Eeuwige Woord,  nooit uit de hemel kunnen neerdalen.

Om op aarde te komen, had ik nooit kunnen vertrouwen
– op kinderen die onze Wil niet kennen.
Zie je dus dat  voor de komst van het Koninkrijk van de  Verlossing
– een dochter van onze Wil nodig was?

Omdat ze een dochter was van het Koninkrijk van de Eeuwige Fiat,
– was zij een getrouwe kopie van haar Schepper en
– een perfecte kopie van de gehele Schepping.

Oh, hoe mooi was onze hemelse Koningin!
In haar zagen Wij   niet alleen onze Kopie,  maar ook al onze Werken!
En dit omdat zij onze Wil in zich had.  ” (…)

“Onze hemelse Koningin was een getrouwe kopie van haar Schepper”
BvdH – 20 – 4 Nov. 1926 

error: Content is protected !!