30 juni 2021 – zuiverheid van intentie

“Mijn zoon, mijn dochter,

mijn Hart is oneindig groot.
Maar de deur om binnen te komen is zeer smal.

Omdat de deur smal is,  verhindert
– de kleinste belemmering
– een schaduw van een gehechtheid,
– een bedoeling die niet juist is,
– een daad die niet bedoeld is om Mij plezier te doen
hen om Er vreugde in te vinden.

De liefde tot de naaste dringt diep door in mijn Hart.
Maar, eerst,
– moet zij zo verenigd zijn met mijn eigen Liefde
dat zij één is met mijn Liefde, en
– mag haar liefde niet te onderscheiden zijn van de Mijne.

Ik kan de liefde tot de naaste niet als de Mijne beschouwen.
tenzij zij wordt omgevormd in mijn eigen Liefde. ”

“De zuiverheid van intentie” –  BvdH – 2

29 juni 2021 – Feest van Petrus en Paulus – Ik wil dat je in mijn Wil leeft.

” Mijn zoon, mijn dochter,

neem je vlucht in de Eeuwige Wil en vervul je zending.
(…) Reis doorheen de generaties,  maar altijd in mijn Wil.
Anders zal je hen niet allemaal vinden.

Je zal beminnen,  handelen,  herstellen,  aanbidden
– in naam van iedereen,
Dan zal je bij de opperste Majesteit komen
– om Hem alle liefde en alle lof van iedereen te geven,
als  ware  dochter,  zoon  van onze Wil.” (…)

Daarom,  mijn dochter,  mijn zoon,
– wandel tussen de menselijke daden van de mensen,
– dring door in de harten en
– breng in elke hartslag de hartslag van mijn Wil,
– breng in elke gedachte de kus en de kennis van mijn Wil.

Druk  het almachtige Fiat op elk woord.
Ga in alles binnen en overstroom alles met dit Fiat,
– zodat mijn Koninkrijk op aarde kan komen. ”

“Ik wil dat je in mijn Wil leeft.” –  BvdH 16

28 juni 2021 – Houd geen rekening met de lof en het misprijzen van mensen.

Mijn dochter, mijn zoon,

“Wanneer een hart vol zelfkennis is,
zijn de lofprijzingen van de mensen als golven van de zee
– die omhoogrijzen en overstromen,
maar nooit hun grens overschrijden.

Op dezelfde manier zijn de menselijke lofprijzingen
– geschreeuw en gegil.
Zij klimmen omhoog en zij komen zelfs dicht bij het hart.

Maar als het hart  gevuld is en goed omgeven
– door de sterke muren van de zelfkennis,
zijn zij niet in staat om een plaats te vinden voor zichzelf.
En zij trekken zich terug,
– zonder schade aan de ziel toe te brengen.

Dus, hiervoor moet je oppassen:
Houd geen rekening met de lof en het misprijzen van mensen.”

lof en misprijzen van mensen – BvdH – 2

27 juni 2021 – De waarde van het lijden

Mijn zoon, mijn dochter,

“(…) Kijk:  er is één kruis.
Maar dit kruis is gevormd met verschillende stukken hout.

Dit betekent dat er één Hemel is.
Maar deze Hemel bevat verschillende plaatsen,
meer of minder glorierijk.

En deze plaatsen zullen toegekend worden
– naar gelang het lijden hier beneden,
meer of minder zwaar.

Oh, als iedereen de waarde van het lijden kende,
dan zouden ze met elkaar wedijveren om meer te lijden! 

Maar deze wetenschap wordt door de wereld niet erkend.
En zij verafschuwen alles
– wat hen rijker kan maken voor de eeuwigheid.”

De waarde van het lijden – BvdH -2

26 juni 2021 – Het Wonder van het leven in mijn Wil

Mijn dochter, mijn zoon,

(…) Ik wist dat er veel genaden nodig waren,   omdat Ik het
grootste Wonder dat er in de wereld bestaat, moest verrichten,
dat is, het voortdurend leven in mijn Wil. (…)

Dit wonder overtreft zelfs  het wonder van de Eucharistie.
De gedaanten hiervan  hebben geen verstand, noch een wil, noch
verlangens die zich kunnen verzetten tegen mijn Sacramenteel Leven.

Om het Mirakel van het leven in mijn Wil te verwezenlijken, moet Ik een verstand buigen,  een menselijke wil,  een verlangen, een liefde die vrij zijn. Hoeveel is daar niet voor nodig!

Daarom zijn er veel zielen  die de Communie ontvangen en die deelnemen aan het wonder van de Eucharistie. Ze offeren immers  minder.

Maar meer offeren,  om het mirakel te laten gebeuren dat mijn Wil in hen leeft,hiertoe zijn maar  weinigen bereid.”

Het Wonder van het leven in mijn Wil – BvdH -2

25 juni 2021 – De grootheid van een onthechte ziel

Mijn dochter, mijn zoon,

“Ik ben zo blij met de zielen die onthecht zijn,
niet alleen affectief, maar ook effectief,

Naarmate zij zich van de dingen ontdoen,
doordringt mijn Licht hen meer en meer.
En zij worden als kristal.
Niets verhindert het Licht van mijn Zon
om in hen binnen te dringen. (…)

Ach, zij denken dat zij zich ontdoen van alles.
In plaats daarvan worden zij echter bekleed,
– niet alleen met geestelijke dingen
– maar ook met stoffelijke.

Mijn Voorzienigheid zorgt voor deze onthechte zielen
– op een zeer speciale manier. Zij  begeleidt hen overal.
Zij hebben niets. Maar zij bezitten alles.”

De grootheid van een onthechte ziel- BvdH -2

24 juni 2021 – “Eer aan de Vader”

“Mijn dochter,  mijn zoon,

voor de ziel die in mijn Wil leeft,
heeft de heiligheid maar één doel:

een voortdurende “Eer aan de Vader
gevolgd door:
“zoals het was in het begin,
zoals het nu is
en zoals het zal zijn in de eeuwen der eeuwen.”

Er is niets waarin deze ziel God geen eer geeft.

“Eer aan de Vader”- BvdH -12

23 juni 2021 – Ik wil in jou een andere Mijzelf vinden

Mijn dochter, mijn zoon,

Ik wil dat je mijn Pijnen, mijn Gebeden en  geheel Mijzelf
in jou  opneemt,
zodanig dat Ik in jou een ander Mijzelf vind.

Wat de Vader in Mij gevonden heeft :
– Glorie, Vreugde,  Liefde,
– volledige en volmaakte Voldoeningen
, voor het welzijn van allen,
zal Hij in deze zielen vinden,   Zij zijn zoals zoveel andere Jezussen.

Deze intenties moet je herhalen:
– in elk Uur van de Passie dat je doet,  in elke handeling, in alles.(…)

Ik wil in jou een andere Mijzelf vinden- BvdH -11

22 juni 2021 – De Liefde is alles.

“Mijn zoon mijn dochter,

kijk eens hoe mooi Aloysius van Gonzaga is!
Maar het grootste in hem, wat hem onderscheidde op aarde,
– was de Liefde waarmee hij alles deed.

Alles in hem was Liefde.
In zijn innerlijk was enkel Liefde.
En enkel Liefde omringde hem uitwendig.
Je kan zeggen dat zelfs zijn adem Liefde was.

De Liefde van Sint Aloysius zo groot was,
dat zij in staat was om de hele wereld te verbranden tot as.

De hoogste bergen zijn de heiligen die Mij het meest bemind hebben.
En in hen heb Ik mijn vreugde,
zowel  wanneer zij op aarde zijn, als  wanneer zij in de Hemel zijn. ”

de Liefde is alles.- BvdH -2

21 juni 2021 – Alles wat Jezus deed en leed is steeds werkzaam

“Mijn dochter, mijn zoon,

mijn Lijden, mijn Wonden, mijn Bloed, alles wat Ik deed en leed,
zijn voortdurend  werkzaam in het midden van de zielen.
Het is alsof Ik op ditzelfde moment werk en lijd.

Hoe meer de ziel rondom Mij blijft,
– mijn Wonden kust, Mij herstelt, mijn Bloed offert
– in één woord, zelf opnieuw doet wat Ik gedaan heb
tijdens mijn Leven en Lijden,

hoe groter de steun is die zij vormt,
zodat Ik daarop kan steunen en niet val,
en hoe groter de cirkel wordt – waarin de zielen steun vinden
om niet in zonde te vallen en gered worden.

Word niet moe van rondom Mij te blijven (…)

Alles wat Jezus deed en leed is steeds werkzaam- BvdH -11

20 juni 2021 – de ziel zonder de Goddelijke Wil is in wanorde

Mijn zoon, mijn dochter,

zoals ik aan de mens een hemel gaf voor het welzijn van zijn lichaam,
gaf Ik aan zijn ziel, die nobeler is, de Hemel van mijn Wil.

De ziel bevat ook afgronden, hoogten en kloven. Dit zijn de
– passies,  deugden,  neigingen, en andere dingen.

Als de ziel zich verwijdert van onder de Hemel van mijn Wil,
– valt ze van de ene zonde in de andere,
– verdrinken de passies haar en
– veranderen de hoogten van de deugden in afgronden.

Net zoals op aarde alles wanordelijk en onvruchtbaar zou zijn
zonder een hemel, is dit ook zo voor de ziel zonder mijn Wil.

de ziel zonder de Goddelijke Wil is in wanorde- BvdH -11

19 juni 2021 – Kracht van degene die leeft in de Goddelijke Wil.

Mijn zoon, mijn dochter,

Je moet weten dat elk gebed, elke handeling en elke beweging
– van iemand die in het Fiat  leeft,
in zichzelf een oneindige en onuitwisbare kracht en waarde insluit.

Het Oneindige strekt zich overal uit.
Het bevat de deugd – voortbrenger van alle goeds.
Het omvat de eeuwigheid. Het omvat God zelf.

Een daad gedaan in mijn Wil
– is daarom een daad die nooit eindigt, en
– heeft zo’n kracht dat het Hemel en aarde omsluit.

En ons Fiat, met zijn oneindige Macht,
– sluit onze Godheid in de handeling van het schepsel,
vormt met zijn sluiers van Licht, voor ons Goddelijk Wezen
het mooiste en meest verrukkelijke koninklijke paleis.”

Kracht van degene die leeft in de Goddelijke Wil. BvdH -26

18 juni 2021 – Mijn Wil wil zijn Leven vormen in de ziel

Mijn zoon, mijn dochter,

Wil je weten wat de hartkloppingen van mijn Wil in de mens doen?

Als de mens denkt, dan circuleert mijn Wil  in de aderen van zijn ziel .
En zij geeft hem goddelijke gedachten zodat hij menselijke gedachten
opzij  schuift en  de voorrang geeft aan de gedachten van mijn Wil.

Als hij spreekt, handelt, loopt of liefheeft,  wil mijn Wil zijn ereplaats
in zijn woorden, zijn stappen en zijn liefde. (…)

Kortom, mijn Wil circuleert in elke handeling van de mens,
–  om de eerste plaats in te nemen, die Hem toekomt.

Wil je weten welke mens de volledige vrijheid geeft aan mijn Wil
– om de hartslag van zijn ziel te zijn
Degene die in mijn Wil leeft.

 Oh! Mijn Wil deelt zijn Leven mee aan deze mens !

Mijn Wil wil zijn Leven vormen in de ziel – BvdH -17

18 juni 2021 – Wij zijn twee harten die samen kloppen.

Mijn zoon, mijn dochter,

weet je waar Ik een echte wederliefde vind?
In de ziel die leeft in mijn Wil.

Als Ik in haar neerdaal, op dat moment zelf,
– breek Ik de sluier van de Hostie.

Ik weet immers dat meer edele sluiers,
die Mij dierbaarder zijn, klaar staan
– om Mij in zich op te nemen
– om Mij deze ziel die Mij het leven geeft niet te laten verlaten.

Ik ben daar niet alleen, maar met mijn meest trouwe metgezel.

Wij zijn twee harten die samen kloppen.
We zullen verenigd liefhebben, onze verlangens zullen één zijn.”

Wij zijn twee harten die samen kloppen – BvdH -16

17 juni 2021 – Het Gebed van Jezus – Het Onze Vader

Mijn zoon, mijn dochter,

Ik bad met Zijn eigen Wil
om iets te vragen wat mijn eigen Vader wilde.

En nadat Ik dit gebed tot mijn Vader in de Hemel gebeden had,
was Ik er zeker dat het Koninkrijk van de Goddelijke Wil op aarde
aan Mij zou verleend worden.

Ik leerde dit gebed aan mijn apostelen
– om het aan de gehele wereld aan te leren en
– opdat de roep van iedereen gehoord zou worden:

“Uw wil geschiede op aarde zoals in de Hemel. ”
Ik kon geen meer zekere en plechtige belofte doen. (…)

Het Gebed van Jezus – Het Onze Vader – BvdH -23

16 juni 2021 – Bidden zoals Jezus – in de Goddelijke Wil

Mijn dochter, mijn zoon,

bid, maar bid zoals Ik.

Dit wil zeggen,  dompel jezelf helemaal onder in mijn Wil.
Daarin zal je God en alle schepselen vinden.

Maak je alles van de schepselen eigen.
Geef alles aan God, want alles behoort Hem toe.

Dan leg je al hun daden aan zijn Voeten
– hun goede daden om God te eren, en
– hun slechte daden om hen te herstellen
door  de Heiligheid,  de Kracht en Onmetelijkheid
van de Goddelijke Wil, waaraan niets ontsnapt.

Dit is wat mijn Mensheid op aarde deed. (…)

Bidden zoals Jezus – in de Goddelijke Wil – BvdH -11

15 juni 2021 – Bidden in de Goddelijke Wil (2)

Mijn dochter,  mijn zoon,

Bid in Mijn Wil.
En breng voor de Goddelijke Majesteit
– uw gedachten, waarin de gedachten van allen zijn,
– in uw ogen de blikken van allen.

Breng in uw woorden, bewegingen, gevoelens en verlangens,
–  die van uw broers en zussen
Herstel voor hen en verkrijg voor hen licht, genade en liefde .

In mijn Wil zal je in Mij zijn en in allen.
Jij zal  mijn Leven leiden en samen met Mij bidden.

De Goddelijke Vader zal zich verheugen. (…)

 Bidden in de Goddelijke Wil (2) – BvdH -11

14 juni 2021 – Maria, de Koningin van Smarten

Mijn dochter, mijn  zoon,

Ik was de eerste Koning van smarten.
En omdat Ik Mens en God ben, moest Ik alles in Mij centraliseren
om de heerschappij over alles te hebben, zelfs over de smarten.

De smarten van mijn Mama waren niets anders
dan de weerkaatsingen van de Mijne
.  Deze  werden in haar
weerspiegeld en zo deelde zij in al mijn smarten. (…)

Het waren niet de smarten zelf die mijn moeder tot Koningin
maakten en haar zoveel Glorie lieten uitstralen.

Het was mijn almachtig Fiat.
Dit was verbonden  aan elk van haar daden en elk verdriet.
Dit Fiat Zelf vormde het leven van elk van haar smarten.  (…)

 Maria, de Koningin van Smarten- BvdH -15

8 juni 2021 – leven in het centrum van de Mensheid van Jezus

Mijn zoon, mijn dochter,

net zoals de zon in het centrum van zijn sfeer  staat,
zo is mijn Goddelijke Wil in het centrum van mijn Mensheid.

De ziel die in mijn Wil leeft,
bevindt zich is in het centrum van mijn Mensheid.

Alles wat Ik gedaan en geleden heb,  is gericht op die ziel:
– als zij zwak is, geef Ik haar kracht,
– als zij vuil is, wast mijn Bloed haar en maakt haar mooi,
– mijn Gebeden ondersteunen haar,
– mijn Armen houden haar stevig vast en bedekken haar
met de vruchten  van mijn Werken.

Kortom, alles is rond deze ziel om haar te verdedigen en te helpen.

Denken aan mijn Lijden is zeer natuurlijk voor jou.  Als je in mijn Wil leeft, omringt mijn Lijden jou als wolken van Licht en Genade.(…)

leven in het centrum van de Mensheid van Jezus- BvdH -18

8 juni 2021 – “Ikzelf spreek de woorden van de Consecratie over hen uit”

Lieve zoon, lieve dochter, 

In de zielen die mijn Wil doen en er in leven,
ontmoet mijn Liefde geen hindernis.
Ik bemin hen en Ik zorg zelf voor alles wat zij nodig hebben. (…) 

 Wat de priester doet met de Hostie, doe Ik met deze zielen,
– niet één keer, maar elke keer
als zij 
hun daden verrichten in mijn Wil.

Zij trekken Mij aan als krachtige magneten. 

 Ik consacreer hen als bevoorrechte Hosties,
en Ik herhaal de woorden van de Consecratie over hen. 

 De zielen die in mijn Wil leven maken zichzelf leeg
om Mij alle ruimte in hen te geven.
 Zij geven Mij het stuur en, indien nodig, zijn zij
bereid om elke pijn te doorstaan om in mijn Wil te leven. (…)

Ikzelf spreek de woorden van de Consecratie over hen uit – BvdH -12

7 juni 2021 – God is gebonden aan de mens en de mens aan God.

Mijn dochter, mijn zoon,

enkel mijn Goddelijke Wil kan het schepsel gelukkig maken.
Door zijn Licht overschaduwt of verdrijft Hij alle kwaad.

En Hij zegt, met zijn Goddelijke Kracht:
“Ik ben het eindeloos Geluk. Vlucht, alle kwalen.  Ik wil vrij zijn,
want tegenover mijn Geluk heeft geen enkele  kwaal leven.”

Voor degene die in mijn Goddelijke Wil leeft, is zijn Macht groot,
zodanig dat Hij de  handelingen verandert.
Er is een uitwisseling  van leven tussen de mens en God,
– van handelingen, van stappen, van hartslagen.

God blijft gebonden aan de mens en de mens aan God.
Ze worden onafscheidelijk van elkaar..

In deze uitwisseling van daden en leven,
spelen  de Schepper en het schepsel een spel,
En zij zijn elkaars ‘overwonnene’.(…)

God is gebonden aan de mens en de mens aan God.- BvdH -27

7 juni 2021 – Ik word niet bemind – Vagevuur van een ziel

Een ziel in het vagevuur zegt:

Jezus Christus brandt in het Allerheiligste Sacrament van Liefde.
Hij verlangt vurig om Zichzelf aan de zielen te geven . (…)

En wanneer de ziel bij Hem kan komen om Hem te ontvangen,
– maar dit niet doet,   of erger nog, onverschillig blijft en vele nutteloze voorwendsels opwerpt, dan wordt Hij zeer beledigd.

(…)Hij stikt bijna jn zijn eigen Liefde omdat niemand haar wil ontvangen.
En Hij blijft  herhalen:
“Mijn zo overmatige  Liefdesuitingen wordt verwaarloosd
Erger nog, zij worden vergeten. Zelfs zij die zich mijn bruiden noemen,  verlangen er niet naar om Mij te ontvangen
en  laten Mij  mijn Liefde niet uitstorten bij hen .
Ach, Ik krijg geen wederliefde! Oh! Oh! Oh!
“Ik word niet bemind!  Ik word niet bemind!”  (…)

Om mij te zuiveren van deze zware fout-de Communie niet te hebben ontvangen voor onbenulligheden –  laat de Heer mij delen in de pijnen
die Hij lijdt wanneer zielen Hem niet ontvangen. (…)

Ik word niet bemind – Vagevuur van een ziel – BvdH -7

6 juni 2021 – Ik bleef op aarde in het Sacrament

Mijn dochter, mijn zoon,

In elk tabernakel, werk Ik
– aan het Werk van de Verlossing en
– aan het  “Fiat voluntas tua sicut in Caelo et in terra”.

 Ik offer Mezelf en sterf in elke Hostie om
– de Zon van mijn Goddelijke Fiat opnieuw te laten herrijzen, en
– het nieuwe tijdperk van zijn volledige Triomf te bewerken. .

Toen Ik de aarde verliet, zei Ik:
“Ik ga naar de Hemel en Ik blijf op de aarde in het Sacrament.

Ik zal geduldig  eeuwenlang  wachten. Ik weet dat het Mij veel zal kosten.
Het zal mij niet ontbreken aan zware beledigingen,
zelfs meer dan tijdens mijn Passie.
Maar Ik zal me wapenen met Goddelijk Geduld.

Vanuit deze kleine Hostie, zal Ik het Werk volbrengen.(…)

Ik bleef op aarde in het Sacrament – BvdH -28

6 juni 2021- Mijn Mensheid en mijn Godheid zijn in een kleine Hostie opgesloten

Mijn dochter, mijn zoon,

(…) Ik kwam vanuit de Hemel naar de aarde.
Mijn Liefde leidde Mij in een donkere en zeer nauwe gevangenis :
de schoot van mijn Mama.

In deze gevangenis zelf vormde Zij voor Mij een andere gevangenis :
mijn Mensheid, waarin mijn Godheid opgesloten werd.

De eerste gevangenis duurde negen maanden.
De tweede gevangenis van mijn Mensheid duurde voor Mij
niet minder dan drieëndertig jaar.

(…) Tegen het einde van de gevangenis van mijn Mensheid,
vormde mijn Liefde  voor Mij de gevangenis van de Eucharistie,
de kleinste van de gevangenissen :
 een kleine Hostie waarin Zij Mij,
mijn Mensheid en mijn Godheid, opsloot. (….) tot het einde der Tijden. (…)

Mijn Mensheid en mijn Godheid zijn in een kleine Hostie – BvdH -27

error: Content is protected !!