20 juni 2021 – de ziel zonder de Goddelijke Wil is in wanorde

Mijn zoon, mijn dochter,

zoals ik aan de mens een hemel gaf voor het welzijn van zijn lichaam,
gaf Ik aan zijn ziel, die nobeler is, de Hemel van mijn Wil.

De ziel bevat ook afgronden, hoogten en kloven. Dit zijn de
– passies,  deugden,  neigingen, en andere dingen.

Als de ziel zich verwijdert van onder de Hemel van mijn Wil,
– valt ze van de ene zonde in de andere,
– verdrinken de passies haar en
– veranderen de hoogten van de deugden in afgronden.

Net zoals op aarde alles wanordelijk en onvruchtbaar zou zijn
zonder een hemel, is dit ook zo voor de ziel zonder mijn Wil.

de ziel zonder de Goddelijke Wil is in wanorde- BvdH -11

error: Content is protected !!