30 sept 2021 – Mijn Fiat zal hen doen herleven in het Goede

Mijn zoon, mijn dochter,

Mijn openbaar leven symboliseert zozeer :
de triomf van het Koninkrijk van mijn Fiat onder de mensen.

Met verrassende Waarheden zal Ik Het bekend maken.
Om dit te bereiken, zal Ik Wonderen verrichten.

Met de kracht van mijn Wil,  zal Ik de doden opnieuw tot leven wekken.
Ik zal het Wonder van de wederopstanding van Lazarus herhalen.

Ondanks het feit dat ze ontaard zijn in het kwaad,
– dat ze een onwelriekend lichaam zijn geworden zoals Lazarus,
zal mijn Fiat hen terug tot leven roepen.
Het zal de stank van de zonde stoppen.
Mijn Fiat zal hen doen herleven in het Goede. 

Kortom, Ik zal al mijn goddelijke strategieën gebruiken
zodat mijn Wil zal heersen  onder de mensen. “(…)

“Mijn Fiat zal hen doen herleven in het Goede ”  BvdH -34 -31 mei 1936

30 sept 2021- De ziel moet meewerken met de Genade

“Mijn dochter, mijn zoon,

mijn Liefde voor de mensen is zo groot!
Wanneer een ziel besluit zich aan Mij te geven, dan
– verleen Ik haar overvloedige Genaden,
– geef Ik haar genaden van vurigheid, ingevingen,
– hou Ik haar dicht bij mijn Hart.

Als de ziel zich zo overspoeld zietvan Genaden ,  zal zij
– Mij beginnen beminnen,
– in haar hart beginnen met vrome praktijken en gebeden,
– de deugden beginnen beoefenen.

Dit alles vormt als een bloemenveld in haar ziel.
Maar mijn Liefde is niet tevreden met bloemen alleen.
Zij wil ook vruchten . Dus zij laat de bloemen afvallen.

Dat wil zeggen, Zij ontdoet de ziel  van haar gevoelige liefde,
van haar vurigheid en  van vele andere dingen,
zodat er vruchten verschijnen.” (…)

“De ziel moet meewerken met de Genade ”
BvdH -11   – 25 mei 1916

29 sept 2021- Jezus staat aan het hoofd van de zes engelen die over Luisa waken

Jezus zegt tot Luisa:

“Ik heb je zes engelen gegeven om over jou te waken.
Elk van hen heeft de taak je te begeleiden op het eindeloze pad
van mijn eeuwige Wil,  zodat je met Mij kan ruilen
– jouw daden, jouw liefde, en
– datgene wat de Goddelijke Wil gedaan heeft
bij het uitspreken van de zes Fiats in de schepping.

Elke engel heeft dus
een Fiat en wat er uit dit Fiat voortkwam.
Hij  vraagt jou om elk Fiat te ruilen, zelfs met het offer van je leven.

Aan het hoofd van deze engelen, sta Ik
– die hen leidt en in alles over jou waak.(…)

Dus stop niet. Je hebt veel te doen. (..)  En jij moet jouw taak
volbrengen als dochter van onze Goddelijke Wil.”

“de zes engelen die over Luisa waken ”
BvdH -29 -16 april 1931
    

28 sept 2021 – Ik vestig mijn woning in haar

“Mijn dochter,  mijn zoon,

als de ziel zich volledig aan Mij geeft,  vestig Ik mijn Woning in haar.

Vaak verkies Ik om alles te sluiten en in de schaduw te blijven.
Op andere momenten, slaap ik graag en plaats ik de ziel als een schildwacht
– zodat zij niet toestaat dat iemand binnenkomt en Mij stoort.En, indien nodig, moet zij indringers aanpakken en  hen in mijn plaats beantwoorden.

Soms hou ik ervan om alles te openen en binnen te laten:
– de wind, de kilte van de schepselen
– de pijlen van de zonde en vele andere dingen.

De ziel moet met alles tevreden zijn en Mij laten doen wat Ik wil.
Zij moet zich mijn Dingen eigen maken.

Wanneer de ziel mijn Wil in zich opneemt,
neemt zij de essentie van mijn Wezen.” (…)

“Ik vestig mijn Woning in haar ” – BvdH -11  – 2 maart 1916

 

 

28 sept 2021 – De liefde zal haar verdedigen en beschermen.

“Mijn dochter, mijn zoon,

als  iemand die Mij waarlijk liefheeft. dan is Liefde
 voor haar meer dan een majestueuze, imposante zon.

Als de mensen haar van verre bekijken, daalt het licht van de Liefde
mild neer in hun ogen.en . Daarom kunnen zij samenzweren,
valstrikken leggen, kwaadspreken over haar.

Maar als ze haar proberen te benaderen, zich op haar fixeren,
zal het licht van de Liefde in hun ogen flitsen. En zij zullen uiteindelijk
weggaan en niet meer aan haar denken.

En de liefhebbende ziel zal haar weg vervolgen
zonder er zelfs maar aan te denken of ze naar haar kijken of niet.

Omdat zij weet dat de Liefde haar in alles zal verdedigen en beschermen.”

“De liefde zal haar verdedigen en beschermen ” – BvdH -11 -31 aug. 1912

27 sept 2021- Mijn hemelse Moeder is de kleinste”

Mijn dochter, mijn zoon,

Van alle generaties, is mijn hemelse Moeder de kleinste
omdat haar wil nooit in haar heeft gewerkt:
Enkel mijn eeuwige Wil was in haar werkzaam.

Dit heeft haar niet alleen klein, mooi en fris gehouden
– zoals toen zij uit Ons voortkwam,
Het maakte haar ook de grootste van allemaal.

Oh, wat was zij mooi!
Ze was klein door zichzelf, maar groot en verheven
boven allen vanwege Ons.
Omwille van haar kleinheid werd zij verheven
tot de hoogte van Moeder van Hem die haar vormde.

Om op aarde te komen en de mens te verlossen,
koos Ik mijn Mama, omdat ze klein was. “(…)

Mijn hemelse Moeder is de kleinste” – LDC 28
10 novembre 1923

27 sept 2021- Onze Gerechtigheid is ontwapend door de Liefde- Koningin

“Mijn zoon, mijn dochter,

In het schepsel  waar mijn Wil  heerst,
geeft Hij een grote  Macht.  Hij zegt :
“Doe wat je wil, beveel, neem, geef,  Ik zal je nooit iets weigeren,
jouw kracht is onweerstaanbaar, jouw macht verzwakt Mij, “(…)

Dit heilige schepsel voelde vanaf haar Conceptie
– de Hartkloppingen van mijn Fiat in de hare .
In elke hartslag beminde zij Mij. En de Godheid beminde haar
met een verdubbelde Liefde in haar hartslag. (…)

Zij voelde het Leven van de Goddelijke Wil in geheel haar wezen.
In  wat zij deed, en in alles, beminde zij Ons, in naam van iedereen.
(…) Haar Liefde deed Ons  alle zonden en alle schepselen zelf
met onze Liefde te bedekken.
Daarom bleef onze Gerechtigheid
ontwapend door deze onoverwinnelijke Liefde-Koningin. “(…)

“Onze Gerechtigheid is ontwapend door de Liefde- Koningin ”
BvdH -34   – 23 Augustus, 1936

26 sept 2021- “Alleen de kleinen gaan binnen om te leven in de Goddelijke Wil”

“Mijn zoon, mijn dochter,

Wees dapper! Het is waar dat je te klein bent.
Maar je moet weten dat alleen de kleintjes
– binnengaan en leven in het Licht van mijn goddelijke Fiat.

Voor elke daad die deze kleintjes verrichten in mijn Goddelijke Wil,
– verstikken ze hun eigen wil.
Zo schenken zij een zoete dood aan de menselijke wil,

In Mijn Wil
– is er immers geen plaats of hem te laten handelen

De menselijke wil heeft rede noch recht.
Hij verliest zijn waarde
– voor een rede en een recht van een Goddelijke Wil.” (…)

“Alleen de kleinen gaan binnen om te leven in de Goddelijke Wil! ”
BvdH -34- 10 novembre 1929   

26 sept 2021 – “Het ware Leven van God  in de mens” 

“Mijn zoon, mijn dochter,

De ongeschapen Wil
had de ereplaats in de geschapen wil(…)

Met de Conceptie van deze grote Koningin, begon
– het ware Leven van God in de mens,
– het leven van de mens in God,
en de uitwisseling van Liefde, van Standvastigheid, van Schoonheid,
van Licht, tussen de een en de ander.

De wonderen waren verrassend en hielden nooit op.
Hemel en aarde waren verbaasd.
De Engelen bleven verrukt voor de werking
van de Goddelijke Wil in de mens.”(…)

Mijn hemelse Mama vormde de deur van de Hemel
– om het Eeuwig Woord te laten neerdalen (…)
Zij vormde ook de deur en de weg
– om de zielen te laten binnengaan in het Hemelse Vaderland.(…)

“Het ware Leven van God  in de mens  ”
BvdH 34 – 23 augustus 1936

25 sept 2021 – De Godheid kent geen ongerechtigheid

“Mijn zoon, mijn dochter,

De Vader heeft de mensen met zoveel liefde aan Mij toevertrouwd.
In de Godheid bestaan ongerechtigheid en haat niet.

De mens was echter ernstig verontreinigd
– door deze en andere dergelijke fouten.
Dus ik moest beladen worden met
ongerechtigheid, haat, bespotting, enz., om deze fouten goed te maken.

Dat is waarom Ik, in de laatste uren van mijn aardse leven,
geleden heb onder het lijden dat de mensen Mij aandeden.

Het onrecht, de haat, de bespotting, de wraak, de vernederingen, enz.
die de mensen Mij lieten ondergaan, waren niet hetzelfde soort Lijden
als datgene dat Ik door de Godheid heb ondergaan.

Het onrecht, de haat, de bespotting, de wraak, de vernedering, enz.
die de mensen mij lieten ondergaan, waren enorm.

Mijn arme Mensheid werd overladen met verwijten en misprijzen
van iedereen, zozeer zelfs
– dat Ik er niet meer uitzag als een mens  en
– dat mijn beulen zelf geschokt waren.” (…)

“De Godheid is niet in staat tot ongerechtigheid” – BvdH -12 – 4 juni 1919 

25 sept 2021 – “De H. Maagd Maria hield van Ons en van iedereen.”

“Mijn zoon, mijn dochter,

Haar kracht was zo groot dat ze over iedereen heerste,
zelfs over haar Schepper. Ze was onoverwinnelijk.

Met de kracht van de Goddelijke Fiat
– veroverde ze iedereen en alles.
Beter gezegd, iedereen liet zich veroveren
door deze Goddelijke Keizerin.

Omdat ze een krachtige en onoverwinnelijke kracht bezat,
– kon niemand haar weerstaan.
De demonen zelf voelden zich verzwakt.
En zij wisten niet waar ze zich moesten verbergen voor deze onoverkomelijke kracht.

Het gehele Opperwezen vloeide in deze geschapen wil
– die onderworpen was door de Goddelijke Wil,
En de oneindige Liefde goot zichzelf in de eindige liefde
En alles en iedereen voelde zich bemind door dit heilige schepsel.”(…)

De Maagd Maria hield van Ons en van iedereen.”
BvdH 34 – 23 Augustus 1936

24 sept 2021 – Hoeveel heeft de Liefde voor de mensen Mij gekost!

 

Mijn dochter, mijn zoon,

toen Ik de ziel schiep
bedekte Ik haar met een mantel  van Licht en Schoonheid.

Maar zonde nam deze mantel weg
– en verving hem  door een mantel van duisternis en lelijkheid.
Dit maakte haar walgelijk en afstotelijk.

Om deze vuile mantel van de ziel te verwijderen,
– liet Ik toe dat de Joden me in de beek – Kedron gooiden,
waarin Ik zowel binnenin als van buiten werd  gehuld.

Dit stinkende water drong zelfs binnen
in mijn oren, mijn neusgaten en mijn mond.
En de Joden werden misselijk van Mij aan te raken.

Ah, hoeveel heeft de Liefde voor de mensen Mij gekost!
– tot het punt Ik misselijk werd van Mijzelf!”      

“Hoeveel heeft de Liefde voor de mensen Mij gekost! ”
BvdH -11 –  22 januari 1913  

23 sept 2021 – Ware liefde wordt niet ontevreden.

“Mijn dochter, mijn zoon,

 ware liefde wordt niet ontevreden.
In de plaats daarvan, trekt zij nut bij een gevoel van ontevredenheid
– door het te veranderen in een mooi gevoel van tevredenheid.
Ik ben de Tevredenheid zelf.
Ik kan geen ontevredenheid verdragen
in een ziel die Mij liefheeft. (…)
Ware Liefde handelt uit Liefde of handelt helemaal  niet
Zij vraagt uit liefde en geeft uit liefde.
Zij eindigt alles in liefde.
Zij sterft door Liefde en herrijst door Liefde. “
“Ware liefde wordt niet ontevreden” LDC 11 – 22 mei 1912 

23 sept 2021- Effekten van een Woord en een Blik van Jezus

“Mijn zoon, mijn dochter,

Elk Woord van Mij  is een grotere eenheid, een grotere band.
En als de ziel voelt dat Ik naar haar kijk,
dan  begint de Genade te werken..

Als de Blik of het Woord lief en goedgunstig  was,  zegt de ziel :
“Hoe mooi, doordringend, zacht, melodieus was het!
Hoe zou je Hem niet kunnen liefhebben?

Als het een majestueuze Blik of Woord was, stralend van Licht,
zegt ze:
Wat een Majesteit, wat een Grootheid, wat een doordringend Licht!
Hoe klein voel ik mij!
Hoe ellendig ben ik!
Hoeveel duisternis is er in mij bij dat zo stralend Licht !”

“Effekten van een Woord en een Blik van Jezus ” BvdH 14

22 september 1921 – Leven in mijn Wil is heersen;

 

“Mijn dochter, mijn zoon,

ze willen het niet begrijpen!
Leven in mijn Wil is  heersen.
Mijn wil te vervullen is onderworpen zijn aan mijn bevelen.
In de eerste toestand gaat het om bezitten,
In de tweede gaat het over  mijn orders  ontvangen en uitvoeren.
Hij die in mijn Wil leeft, maakt Hem tot de zijne en beschikt erover
Hij die mijn wil doet, ziet Hem als de Wil van God en niet als de zijne.
 Hij kan er niet over beschikken zoals hij wil.

Leven in mijn Wil is leven met slechts één Wil: de Wil Van God.

Deze Wil is heilig, helemaal zuiver en vredig.

aangezien maar één Wil regeert,
is er geen conflict en is alles in vrede. “
“Leven in mijn Wil is regeren” – BvdH 17 – 18 september 1924

22 sept 2021 – “Mijn lieve Mama is de heiligste van alle schepselen” –

Mijn dochter, mijn zoon,

kijk naar
– mijn lieve mama, de heiligste van alle schepselen,
– en het grote Goed dat zij in zich had om naar de mensen te brengen.
Niemand kan haar evenaren.  Zij volbracht
– het grote wonder het goddelijke Woord in zich te verwekken, en
– het Wonder van  God te kunnen geven aan elke mens.
En bij dit grote Wonder, nog nooit gezien noch gehoord,
– om het eeuwige Woord aan de mensen te kunnen geven,
zijn alle andere wonderen bij elkaar
–  als kleine vlammetjes voor de zon.
Hij die het meeste kan doen, kan het minste doen.
Op dezelfde manier, zullen  bij het Wonder
– van het herstel van het koninkrijk van mijn Wil bij de mensen
 alle andere wonderen kleine vlammetjes zijn
– voor de grote Zon van mijn Wil. “(…)

“Mijn lieve Mama is de heiligste van alle schepselen”
– BvdH 20 – 22 okt 1926                 

21 sept 2021 – “Het is natuurlijk dat zijn licht wordt gevoed door mijn Licht” 

Mijn dochter, mijn zoon,

“Zo zien we wat een groot kwaad zonde is:
Ze heeft ervoor gezorgd dat de mens
– ophield rond zijn Schepper te draaien,
– het doel van zijn schepping  dwarsboomde en
– licht in duisternis veranderde en schoonheid in lelijkheid.
Zonde is zo’n groot kwaad dat, ondanks mijn verlossing,
Ik de mens het vermogen niet kon teruggeven
– om de Godheid in zijn sterfelijk vlees te zien.
Dit zal alleen mogelijk zijn wanneer, hij  verpulverd
door de dood,  aankomt op de dag van het  oordeel. (…)
Door de erfzonde, stopte de mens rond zijn Schepper
te draaien. En bijgevolg, verloor hij de orde waarin hij leefde,
de heerschappij over zichzelf, zijn Licht. (…)
Weet je wie degene is die nooit ophoudt om Mij heen te draaien?
De mens die mijn Wil doet en erin leeft.
“Het is natuurlijk dat zijn licht wordt gevoed door mijn Licht”
BvdH  – 16 – Mijn dochter, mijn zoon,

21 sept 2021 – Ik wil je laten zien wie je bent

Mijn dochter, mijn zoon,

“De reden is dat Ik je wil laten inzien wie je bent.
Kijk, Ik doe dit voor je heil. Wees niet bedroefd. Ik wil je hart
voorbereiden voor de genaden die Ik voor jou gepland heb.
Tot nu toe heb Ik je steeds zeer voorzichtig bijgestaan.

Nu wil Ik het minder omzichtig doen.
Ik wil dat je je nietigheid met je handen  kan aanraken.
Ik zal je innig met Mij verenigen in diepe nederigheid,
– om hoge muren op jou te kunnen bouwen.

Dus in plaats van te wanhopen,
zou je
vreugdevol moeten zijn  en Me bedanken
Want hoe sneller Ik je de stormachtige zee laat oversteken,
– des te vlugger zal je de veilige haven bereiken.

Hoe moeilijker de beproevingen waaraan Ik je onderwerp,
– des te overvloediger de genaden die Ik je zal schenken.
Wees moedig . Ik kom je weldra troosten in je verdriet.”

 

20 september 2021 – Ik zegen mijn Wil in jou,

 

“Mijn dochter, mijn zoon,

Ik zegen je met heel mijn Hart.
– Ik zegen mijn Wil in jou,
– Ik zegen jouw gedachten,  ademhalingen en hartslagen,
 zodat je
– altijd aan mijn Wil denkt
– voortdurend in mijn Wil ademt,
– enkel mijn Wil  je hartslag is. (…)
Telkens Ik je zegen,
laat Ik  het leven van mijn Goddelijke Wil in jou groeien.
Wanneer onze smeekbeden en zuchten verenigd zijn
vragen wij  één en hetzelfde :
‘dat de Goddelijke Wil gekend wordt
en dat zijn Koninkrijk spoedig mag komen.’ “(…)

“Ik zegen je met heel mijn hart” – LDC 25 –  10 oktober 1928 –

19 sept 2021 – Vergeet nooit dat Ik je bemin

“Mijn zoon, mijn dochter,

Wil je weten waarom Adam eigenlijk zondigde?
Omdat hij vergat dat Ik hem liefhad en hij vergat Mij te beminnen.
Dit was het eerste oorzaak van zijn val.
Als hij eraan gedacht had dat Ik hem zo zeer beminde en dat hij verplicht was Mij lief te hebben, zou hij nooit  besloten hebben Mij niet te gehoorzamen.

Dus eerst hield de liefde op en toen kwam de zonde.
En van zodra hij ophield zijn God lief te hebben, hield de echte liefde voor zichzelf op. Zijn ledematen en krachten kwamen tegen hem in opstand.
Hij verloor het beheer, de orde en hij werd bang.

En dit niet alleen maar de ware liefde voor andere schepselen hield op.
(…)Vergeet daarom nooit, in alle pijn en gemis
dat Ik je zeer veel bemin om zo nooit te vergeten om Mij te beminnen.(…)

“Vergeet nooit dat Ik je bemin ” BvdH 16

20 sept 2021 – Jezus wil dat Zijn Wil geschiedt, zodat Hij kan geven

“Mijn dochter,  mijn zoon,

mijn liefde, mijn verheven Goedheid  is zo groot
dat telkens als het schepsel mijn Wil doet en
handelt omdat Ik het verlang,  Ik haar van mijn eigen Wil geef.

En om haar steeds van Mijn Wil te kunnen geven,
verlang Ik dat zij mijn Wil doet. (..)

Door het werk van het schepsel dat  mijn Wil doet,
ontvang Ik mijn eigen Glorie.
Deze Glorie daalt neer vanuit de Hemel  en stijgt opnieuw  op
naar de voet van mijn Troon,  vermenigvuldigd
door de Goddelijke Wil die leeft in  het schepsel.

Als de mens  er  aan werkt om mijn Wil te doen, geef  Ik
haar de Mijne . En Ik geef aan dat werk  mijn Heiligheid,
mijn Macht en Wijsheid,  de Schoonheid van mijn werken,
een niet te berekenen en oneindige Waarde.” (…)

“Jezus wil steeds geven ” BvdH 16

19 sept 2021 – De schoonheid van de kleinheid

 

Mijn zoon, mijn dochter,

” slechtheid kan niet binnendringen in de echte kleintjes.
Weet je wanneer het kwaad begint te groeien en binnen te dringen?

Wanneer iemand zijn eigen wil begint binnen te doen.
Als deze binnenkomt,  begint het schepsel zichzelf te vullen
– en van zichzelf te leven.
Het Al gaat weg uit de kleinheid van het schepsel.
Het is voor haar alsof  zij  groter wordt,
– maar, dit is een grootheid om over uit te huilen.

Omdat God niet meer volledig in haar leeft,
– verwijdert zij zich van haar oorsprong.
Zij beledigt haar Herkomst en zij verliest het licht,
de schoonheid, de heiligheid en de frisheid van haar Schepper.

Ze lijkt te groeien voor zichzelf en misschien voor de mensen.
Maar voor Mij – oh, hoe vermindert zij!

Ze kan wellicht groot worden, maar zij zal nooit mijn geliefd kleintje zijn
– dat Ik  met Mijzelf vul,o pdat zij blijft zoals Ik haar geschapen heb. “(…)

“De schoonheid van de kleinheid” BvdH 16

18 sept 2021 – “Zij moeten naar mijn Waarheden verlangen.”

“Mijn dochter, mijn zoon,

hier op aarde zijn alle dingen gesluierd,  zowel in de natuurlijke
als in de bovennatuurlijke orde. (…)  De menselijke natuur is lichaam en geest .
De sluier van het lichaam verhindert de ziel om mijn Waarheden te zien.

Allen die tot Mij kwamen om naar Mij te luisteren met geloof in hun hart
– in  nederigheid en met de wens om de waarheden die Ik hen vertelde te kennen en in praktijk te brengen,  begrepen Mij.

Zij moeten  naar mijn Waarheden verlangen, ze willen kennen
bidden en hun intelligentie vernederen  om hun geest te openen,
zodat het goede van het Leven van mijn Waarheden tot hen doordringt.

Door dit te doen, zullen zij de sluier scheuren en de Waarheden vinden helderder dan de zon.  Anders zullen zij blind blijven en zal Ik de woorden van het Evangelie herhalen:

“Je hebt ogen en je ziet niet, oren en je hoort niet, een tong en je bent stom.”

“Zij moeten naar mijn Waarheden verlangen.”  BvdH 28

18 sept 2021 – Het Wonder dat de mens terugkeert naar zijn oorsprong

Mijn zoon, mijn dochter,

“Mijn Woorden over de heiligheid en de kracht van mijn Fiat
– zullen de zielen doen herrijzen, doen terugkeren naar hun Oorsprong.

Zij zullen hen genezen van de melaatsheid, veroorzaakt door de menselijke wil.
Zij zullen hen het zicht geven om al het Goede van het Rijk van mijn Wil te kunnen zien,  omdat ze tot nu toe als blinden waren.

Zij zullen spraak geven aan vele doofstommen die,
terwijl zij in staat waren vele andere dingen te zeggen,
omtrent mijn Wil als vele doofstommen waren, zonder spraak.

En dan is er het grote Wonder van aan elke mens een Goddelijke Wil
te kunnen geven die alle Goeds bevat.

Wat zal mijn Wil de kinderen van Zijn Koninkrijk niet schenken,
wanneer zij Hem zullen bezitten! ” (…)

“Het Wonder dat de mens terugkeert naar zijn Oorsprong ” BvdH 20

17 september 2021 – Deelnemen aan de Smarten van onze Koningin – Mama

Mijn zoon, mijn dochter,

“Iedereen kan delen in de verdiensten en in de genaden
die voortkomen uit de Smarten van mijn Mama.

1.Iemand die, reeds vooraf,
– zichzelf in de handen van de Voorzienigheid legt,
– en zich aanbiedt om  te lijden wat de Heer over haar zal laten komen,
krijgt deel aan de eerste smart bij de profetie van Simeon. 

2. Wanneer Iemand die daadwerkelijk lijdt , en erin berust,
zich vaster aan Mij hecht en Mij niet beledigt,
dan is het alsof Ik gered word uit de handen van Herodes,
en Ik veilig en gezond bewaard word in het Egypte van dit hart.
En deze persoon heeft deel aan de tweede smart.

3.Wanneer iemand  zich neerslachtig en koud voelt,
zonder  Mijn aanwezigheid, en toch standvastig en trouw blijft
… en Mij nog meer zoekt en bemint,  dan neemt die persoon deel
aan de verdiensten en genaden die mijn Moeder verworven heeft
toen Ik verloren was. ” (…)

“delen in de Smarten van onze Koningin – Mama ” – BvdH 6

16 september 2021 – “Bemin Jezus”

 

De H. Maagd Maria  voegde  er aan toe :

“Mijn dochter,  mijn zoon,
probeer alles goed te maken door middel van de Liefde.

Moge je koesteren :
– enkel één ding : beminnen,
– enkel  één gedachte , één woord ,  één leven : Liefde  

Als je Jezus tevreden wilt stellen en blij maken,
– bemin Hem, en
– geef Hem altijd de gelegenheid om over liefde te spreken.

Dit is het enige wat Hem verlichting schenkt  en opvrolijkt:  Liefde.

Vraag Hem om met jou over Liefde te spreken,
en Hij zal in feeststemming zijn.”

“Bemin Jezus ” BvdH 10

15 september 2021 – Maria, Koningin van Smarten

Mijn zoon, mijn dochter,

“Het waren niet de smarten,
die mijn moeder tot Koningin maakten
en die haar deden schitteren met zoveel glorie.

Maar het was mijn almachtig Fiat,  dat in haar
elke daad en smart vormde en Zelf het leven was
van elk van haar smarten.

Mijn Fiat was de eerste daad, die het zwaard vormde,
 en haar de intensiteit van pijn gaf die Het wilde.

Mijn Fiat kon alle smarten die het wou
in dat doorboorde Hart plaatsen,
doorboring na doorboring toebrengen, pijn na pijn,
zonder een schaduw van de minste weerstand. (…)

Mijn Fiat gaf haar de volledige Glorie
en stelde haar aan tot ware en wettige Koningin.”
(…)

” Maria, Koningin van Smarten” – BvdH 14

14 september 2021 – Het Glorievol Kruis – Leven vanuit de Wil van de Vader

“Mijn dochter, mijn zoon,

niet alleen mijn handen en voeten werden aan het kruis genageld.
Ook  alle kleine deeltjes van mijn Mensheid,  mijn Ziel en mijn Godheid
werden alle vastgenageld in de Wil van de Vader.

In feite was de kruisiging de Wil van de Vader.
Daarom werd Ik vastgenageld en volledig omgevormd in Zijn Wil.

Dit was nodig. De zonde is immers niets anders dan het zich onttrekken
– aan de Wil van God,
– aan alles wat goed en heilig is, dat God ons gegeven heeft ,
en geloven zelf iets te zijn en de Schepper te beledigen.

Om te herstellen  voor  deze vermetelheid en  de  zelf-afgoderij van de mens, wilde Ik mijn wil opzij zetten en leven vanuit de Wil van de Vader,
– met de inzet van grote offers.”

“leven vanuit de Wil van de Vader” – BvdH 7

13 september 2021 – De Waarheden van Jezus zijn vol Leven

“Mijn dochter, mijn zoon,

mijn Woorden zijn vol Waarheid en Licht. En zij dragen in zich
de kracht en de deugd  om de ziel te transformeren
– in de Waarheid zelf, in het Licht zelf, en
– in het Goede zelf dat zij bevatten,

zodanig dat de ziel niet alleen de Waarheid kent,
maar zij ook de kracht voelt om te  handelen
– volgens de Waarheid die zij kent.

Verder zijn mijn Waarheden vol pracht  en aantrekkingskracht,
zodanig dat de ziel, zich erdoor in vervoering laat brengen.(…)

In Mij is alles orde, harmonie en schoonheid.

De Waarheden die uw Jezus jou meedeelt zijn vol
– van Leven en
– van al het goede dat mijn Waarheden bevatten.” (…)

“De Waarheden van Jezus zijn vol van Leven” – BvdH 14

12 september 2021 – “zijn opstand tegen mijn Wil heeft de hel in hem geschapen”

“Mijn dochter, mijn zoon,

Weet je dan niet dat de helse slang van Mij  het minst van al Mijn Wil kent ?
Hij heeft mijn Wil niet willen volbrengen.
Hierdoor heeft hij Hem niet gekend en niet bemind.  (…)

Meer nog, hij verafschuwt het meest de mens die mijn Wil doet.
Hij geeft er niet om dat de ziel  bidt,  naar de biecht gaat,
de communie ontvangt  boete doet of  wonderen verricht.

Wat hem het meest kwelt, is dat de ziel mijn Wil doet.

Omdat hij in opstand kwam tegen mijn Wil, werd de hel in hem geschapen,
– zijn ongelukkige toestand, de woede die hem verteert.
Mijn Wil is hel voor hem.” (…)

” zijn opstand tegen mijn Wil heeft de hel in hem geschapen” – BvdH 16

error: Content is protected !!