24 Juni 2020 – Feest van Johannes de Doper – Kleine Jezus liet hem weten dat Hij de Zoon van God was

Mijn zoon, mijn dochter,

Het Fiat kende mij het statuut van Moeder toe.
Dit verleende  me de Macht om Jezus te vermenigvuldigen
telkens wanneer een schepsel Hem wil ontvangen.
Dit was het grootste mirakel dat ik kon verrichten:
Jezus geven aan elk die naar Hem verlangde….

…Ik heb me gehaast naar het huis van Elisabeth.
Zij begroette mij vol feestelijke vreugde.
Terwijl ik haar al het beste wenste gebeurde iets fantastisch:

Mijn kleine Jezus jubelde van vreugde in mijn Schoot.
Met de stralen van zijn Godheid,
fixeerde Hij de kleine Johannes in de schoot van zijn mama.
HIj heiligde hem. Hij gaf hem het gebruik van het verstand.
En Hij liet hem erkennen dat Hij de Zoon van God was.

Johannes ontving alle nodige genaden om zich voor te bereiden
om de voorloper van mijn Zoon te worden.

uit “de H.Maagd Maria in het Koninkrijk van de Goddelijke Wi

error: Content is protected !!