21 Juni 2020 – Gebeden van Jezus tot de Vader om de Goddelijke Gerechtigheid te ontwapenen.

  • Gebeden van Jezus tot zijn Vader –  deel 1 – Text  – Video