31 oktober 2021 – “Bemin God en bemin je naaste uit liefde tot God.”

Mijn dochter, mijn zoon,

(…)Het Goddelijk Wezen heeft zich uitgestort over de gehele Schepping.
Alles in de Schepping spreekt over mijn Liefde voor de mensen
en nodigt hen uit om Mij te beminnen. (…)

Met één stem, zeggen de geschapen dingen tegen elkaar
– en herhalen dit aan de mens:
‘Zie, o mens, onze Schepper schiep ons uit liefde voor jou.
We staan allemaal in jouw dienst.
Wees dus niet ondankbaar. We smeken je, bemin !
We herhalen voor jou : Bemin ! Bemin onze Schepper!’

“Mijn dochter, mijn zoon,
Alles wat Ik verlang is dat jij God bemint
en dat jij je naaste bemint uit liefde tot God.

Zie hoezeer Ik de mensen bemind heb, die zo ondankbaar zijn!
Hoe kan jij verwachten dat Ik hen niet straf?”(…)

Bemin God en bemin je naaste uit liefde tot God. – BvdH 2 – 13 maart 1899

error: Content is protected !!