25 okt 2021 – “Jezus heeft al het Goede van de Verlossing in het Hart van zijn Mama gelegd “

“Mijn dochter, mijn zoon,

Ik heb de gehele Wet en al het Goede van de Verlossing
– geschreven in het Hart van mijn lieve Mama en haar alles in bewaring gegeven.

Zij was de eerste die in mijn Wil leefde.
Hierdoor trok zij Mij uit de Hemel en verwekte Mij in Haar schoot.
Terecht kende zij de Wet en bewaarde zij al het Goede van de Verlossing.

En toen Ik mijn openbaar Leven begon, openbaarde Ik dit alles
– aan de mensen, aan de apostelen.
Ik voegde er geen enkele komma aan toe,  niet omdat Ik dit niet kon.

En de apostelen zelf, en de hele Kerk, hebben
– niets toegevoegd aan wat Ik zei en deed toen Ik op aarde was.

De Kerk heeft geen ander Evangelie toegevoegd
en geen ander Sacrament ingesteld.
Zij keert steeds terug tot alles wat Ik Zelf gedaan en gezegd heb. “(…)

Jezus heeft al het Goede van de Verlossing in het Hart van zijn Mama gelegd ” – – BvdH 16 – 24 februari 1924

error: Content is protected !!