29 okt 2021 – “De Goddelijke Wil is een paradijs voor God en voor de ziel”

Mijn zoon, mijn dochter,

De Wil van God is het Paradijs van de ziel op aarde.
En de ziel die leeft in de Goddelijke Wil is het Paradijs van God.

De Wil van God is de enige sleutel
– die toegang geeft tot de goddelijke Schatten
– en de ziel thuis laat zijn in Gods Huis, alsof zij de eigenares was.”

Hoeveel kon Ik begrijpen van de Goddelijke Wil!
O Goddelijke Wil, hoe bewonderenswaardig, beminnelijk,
aantrekkelijk en mooi bent U!

Terwijl ik mezelf in U vind, voel ik mijn eigen ellende
en al mijn kwalen niet meer. Ik wordt door U een nieuwe mens,
verrijkt met alle goddelijke Gaven.”

“De Goddelijke Wil is een paradijs voor God en voor de ziel”.
BvdH 7 – 3  juli  1906
  

error: Content is protected !!