6 okt 2021 – De Offerzielen zijn een steun voor Jezus

“Mijn dochter, mijn zoon,

het is waar dat ik de wereld wil straffen.
Ik heb de zweepslagen in mijn handen om haar te slaan

Maar het is ook waar dat
als zowel jij als je biechtvader zich enkel bezighouden
– met bidden tot Mij en
– met lijden,
dit altijd een steun is.

En zo geven jullie Mij de steun die ik nodig heb,
– zodat de wereld gespaard blijft,
althans voor een deel.

Indien Ik geen steun vind,
is mijn Hand vrij om Mij te ontladen op de wereld.”

“De Offerzielen zijn een steun voor Jezus”  BvdH – 4 – 29 sept 1900

5 okt 2021 – Ev (Lk 10, 38-42) – Mijn woord bevat een nieuwe schepping.

Mijn dochter, mijn zoon,

Je moet weten dat mijn Woord een schepping is.

Deze negen excessen van mijn Liefde in mijn Menswording,
die Ik je met zoveel Tederheid, Liefde en Eenvoud,
bekend gemaakt heb,
waren een inleiding op de vele lessen
die Ik je ging geven over mijn Goddelijke Wil
om zijn Koninkrijk te vormen.

Deze Woorden die Ik tot jou sprak,
kwamen vanuit het Leven van de Bron van mijn Liefde.
Zij bevatten Leven, een onweerstaanbare Kracht. (…)

“Luister! Hoe mooi! Het Woord bevat de adem.
En wanneer het gesproken wordt, draagt het Woord de adem
die, zoals lucht, van mond tot mond gaat
en de Kracht van mijn creatief Woord doorgeeft.

Mijn Woord bevat een nieuwe schepping.
En deze daalt af in de harten.”

Mijn woord bevat een nieuwe schepping die neerdaalt in de harten.”
BvdH 25 – 16 dec 1926

5 okt 2021 – Verwarm mijn Zoon met je genegenheid

 

Onze Koningin Mama  zei tot Luisa:

“Mijn dochter, verwarm mijn Zoon  met je genegenheid.
Mijn Zoon  is geboren
– in extreme armoede,
– in volledige verlatenheid door de mensen, en
– in de grootste ontberingen.”

De tedere kleine Baby zei me :
“Beloof je Mij dat je altijd offerziel zal zijn uit liefde voor Mij,
 net zoals Ik dat ben uit Liefde voor jou?” (…)

“Vanaf het ogenblik van mijn Geboorte, heb Ik steeds
mijn Hart geofferd :
om de Vader te verheerlijken,
voor de bekering van de zondaars, en
voor de mensen die Mij omringden,
en die mijn meest trouwe metgezellen waren in mijn Pijnen. (…)

“Verwarm mijn Zoon met je genegenheid ”  BvdH -3 -25 dec 1899

4 oktober 2021 – “een hart dat liefheeft in de naam van allen”

Jesus : “Hoe kunnen rampen gebeuren, met verwoestingen en dood van mensen, als er een hart is dat liefheeft in de naam van allen?
Er kunnen hoogstens een paar trillingen gevoeld worden, zonder grote schade.”

Luisa:  Bij het horen van ‘een hart dat liefheeft voor allen’, voelde ik me geraakt. En ik weet zelf niet hoe ik ertoe kwam om te zeggen:
“Wat zegt U? – een hart dat liefheeft in de naam van allen?
Niet alleen een hart dat liefheeft in de naam van allen,  maar dat herstelt , lijdt, dankt, prijst, aanbidt, de heilige Wet eerbiedigt in de naam van allen.

Ik geloof niet dat het ware liefde is jegens de Geliefde,
– als je Hem niet de liefde en de voldoening geeft
die de anderen verondersteld worden Hem te geven,
– zodanig dat Hij in die persoon, al het goede en de voldoening moet vinden
die Hij in allen moest vinden.”

“Een hart dat liefheeft in de naam van allen” – BvdH 7 – 26 april 1906

4 okt 2021 – Onze Koningin Mama bekleedt Luisa met haar onschuld

Jezus:
Vandaag wil Ik een beetje genieten door Mijzelf in jou te weerspiegelen”

Luisa: Ik bleef maar herhalen in mijn binnenste:
Oh God, zal ik U blij maken, of zal ik U verbitteren?

Intussen kwam onze lieve Koningin Mama mij te hulp.
Met een zuiver wit gewaad in haar handen, en zeer liefdevol, zei zij mij:

“Dochter, wees niet bang . Ikzelf zal alles in orde brengen voor jou.
Ik zal je te kleden met mijn onschuld.
Dan zal mijn Zoon, als Hij zich in jou weerspiegelt, de grootste vreugde vinden
die in een mens kan gevonden worden.”

Zij kleedde me met dit kleed en zij gaf mij aan mijn lieve Jezus. Zij zei Hem:
“Lieve Zoon, neem haar aan uit eerbied voor mij, en wees blij met haar.”

Elke vrees verdween uit mij, en Jezus was blij met mij, en ik met Hem. (…)

“Onze Koningin Mama bekleedt Luisa met haar onschuld”
BvdH 3 – 21 Nov. 1899 –

3 okt 2021 – Ze komen hun verbintenissen niet na

“Mijn dochter, mijn zoon,

wat mijn Passie het meest hernieuwt ,is het gebrek aan vastberadenheid.

Ah, ze zijn laf genoeg
om niet alleen om hun verbintenissen onder elkaar niet na te komen
naar ook niet tegenover Mij .

En het is alleen tegenover Mij dat zij zo laf en ondankbaar zijn,
ook al weten zij dat Ik daar zoveel onder lijd.

Eén moment beloven ze.
En het volgende moment, komen ze hun belofte niet na.” (…)

“ze komen hun verbintenissen niet na ”  BvdH -8 -22 août 1907

3 okt 2021 – Onze Vader, onze Koningin Maria en Koning Jezus werken in de ziel

“Mijn zoon, mijn dochter,

De Engelen, de Heiligen, zien  dat de
Hemelse Vader, de Soevereine Koningin en hun Koning
,
in deze mens werken.
En zij willen Ons helpen in dit Werk.

Zij omringen deze gelukkige mens, en
– zij werken om haar te verdedigen,
– zij verwijderen de vijanden,
– zij bevrijden haar van de gevaren en
– zij vormen muren van standvastigheid,
zodat niemand haar kan vernietigen.

Je ziet dus hoe iemand die in mijn Goddelijk Willen  leeft,
werk geeft aan iedereen.
En iedereen houdt zich met haar bezig.”

“Onze Vader, onze Koningin Maria en Koning Jezus werken in de ziel ”
BvdH -33   – 14 mei 1935

2 oktober 2021 – Feest van de Engelbewaarders – de kleine mens in mijn Wil

“Mijn dochter, mijn zoon,

de mens die in mijn Goddelijke Wil leeft, voelt in zich
– de voortdurende en constante Actie van mijn Goddelijke Fiat.

Deze voortdurende Daad, door Zijn Kracht voortgebracht in de mens,
– heeft Macht en Heerschappij over alle dingen
zodat door zijn zoete betovering alles wordt veroverd.

Alles draait om hem : de Engelen, de heiligen,
de heilige Drie-Eenheid, de elementen en de gehele schepping.

Allen willen toeschouwers zijn van dit tafereel, zo lief, zo mooi,
een fascinerende scène van de voortdurende handeling van de mens
in het Goddelijke Fiat.

En wat het meest verrukt is de kleinheid ervan te zien,
– dapper en moedig ,zonder enige vrees” (…)

“de kleine mens in mijn Wil, vol dapperheid en moed… “-BvdH 26 – 4 mei 1929

2 okt 2021 – De H. Maagd Maria is vol van Genade

“Mijn dochter, mijn zoon,

de vreugden en de genaden die Ik in mijn Mama  uitstortte
waren zo groot en zo talrijk,
dat het voldoende is om je te vertellen dat
wat Ik van nature ben,
– mijn Mama geworden is door Genade.

Meer zelfs, omdat zij zonder zonde was,
– en mijn Genade daarom vrij in haar kon stromen,
is er niets van mijn Wezen dat Ik aan haar niet gegeven heb.”

Op dat moment leek ik onze Koningin-Mama te zien alsof zij
een andere God was, met alleen dit verschil:
– dat dit  in God zijn eigen Natuur is,
– terwijl het in de Allerheiligste Maria verworven Genade is. “(…)

“De H. Maagd Maria is vol van Genade ”  BvdH -2 -26 sept 1899

1 okt 2021- Mijn Liefde wil geven zonder ophouden

Mijn zoon, mijn dochter,

“Mijn Liefde en Goedheid zijn zo groot dat, dat telkens een mens
handelt volgens mijn Wil , Ik hem veel geef.

En opdat Ik hem steeds veel zou kunnen geven,
wil Ik dat hij mijn Wil doet.
Mijn verlangen is :  geven zonder ophouden.

Mensen die mijn Wil vervullen, verhogen mijn Glorie.

Deze Glorie daalt neer uit de Hemel en keert rechtstreeks terug
naar de voet van mijn Troon ,  vermenigvuldigd met de Goddelijke Wil
die in de mens aanwezig is. (…)

Wanneer de mens zich oefent om Mijn Wil te doen, geef Ik hem
de Mijne. 
Mijn Wil geeft aan zijn werk mijn Heiligheid,  mijn Macht,
mijn Wijsheid,  de schoonheid van mijn Werken,  een onberekenbare waarde.

“Mijn Liefde wil geven zonder ophouden ”  BvdH -16-16 Aug. 1923

1 oktober 2021 – Mijn Koninkrijk was in het Hart van mijn Mama

“Mijn zoon, mijn dochter,

Mijn Koninkrijk was in het Hart van mijn Mama.
En dit, omdat Haar Hart nooit verstoord werd, zelfs niet een beetje.

In de immense zee van de Passie leed zij immense pijnen,.
Haar hart werd doorboord door het zwaard van Verdriet.

Maar zelfs in de geringste ademhaling was zij niet verstoord.

Mijn Koninkrijk is een Koninkrijk van vrede.
Dus Ik kon mijn Koninkrijk in haar Hart leggen,

En Ik kon er vrij heersen zonder enige belemmering.”

“Mijn Koninkrijk was in het Hart van mijn Mama ”  BvdH -24 Juli, 1899

error: Content is protected !!