22 oktober 2021 – “Mijn Moeder was verborgen in de Heilige Drie-Eenheid.”

“Mijn dochter, mijn zoon,

hoe groter het werk is dat Ik wil volbrengen,
hoe noodzakelijker  het is dat het uitverkoren schepsel
uitzonderlijk behandeld wordt.

Het Werk van de Verlossing was het grootste.
Ik koos een schepsel als tussenpersoon.
En Ik heb haar met alle Gaven overladen als nooit ervoor,
zodat zij mijn Moeder kon zijn en zodat Ik haar alle Genaden
van de Verlossing kon in bewaring geven.

Vanaf het moment van haar Conceptie,
tot het moment van mijn eigen Conceptie in haar,
heb Ik haar verborgen gehouden in de Allerheiligste Drie-Eenheid,
Die haar in alles bewaakte en leidde.

Toen Ik verwekt werd in haar maagdelijke schoot
– als de ware Hogepriester en de eerste onder de priesters,
nam Ik het op Mij om haar in alles te beschermen en te leiden,
– zelfs in het kloppen van haar hart.”(…)

“Mijn Moeder was verborgen in de Heilige Drievuldigheid.”
BvdH 15 –  11 juli 1923                     

error: Content is protected !!