20 nov 2021 – “Jezus gaf ons het recht op de verrijzenis “

“Mijn dochter, mijn zoon,

de wederopstanding van mijn Mensheid
– heeft aan alle mensen het recht gegeven
om te herrijzen in glorie en in eeuwige gelukzaligheid
– niet alleen in hun ziel, maar ook in hun lichaam.

De zonde had dit recht van hen afgenomen.
Door zijn Verrijzenis heeft Mijn mensheid
hen dit recht teruggegeven.

Door zijn wederopstanding heeft Mijn Mensheid
– de band van eenheid hersteld
en ook rechten op wederopstanding.

Alle Glorie, Eer en Gelukzaligheid hoort toe aan mijn Mensheid.
Als Ik niet verrezen was, had niemand kunnen verrijzen.”

Jezus gaf ons het recht op de verrijzenis “
 BvdH 21 – 18 avril 1927                      

error: Content is protected !!