20 nov 2021 – “O Kruis, bewaar de zielen voor Mij, red ze voor Mij”

Jezus zegt:

“Aanbiddelijk kruis, eindelijk omhels Ik je.
Mijn Hart verlangde naar jou, (…)
Mijn stappen waren steeds naar jou gericht.

Heilig Kruis, jij was het doel van mijn bestaan hier beneden.
In jou concentreer Ik mijn gehele wezen, in jou plaats Ik al mijn kinderen.
Jij zult hun leven zijn, hun licht, hun verdediging, hun beschermer en hun kracht.
Jij zult hen in alles helpen. Jij zult hen naar Mij brengen, glorierijk in de Hemel.

O Kruis, zetel van Wijsheid, – alleen jij zal de ware Heiligheid onderwijzen,
Jij alleen zult helden, atleten, martelaren en heiligen opleiden.
Mooi kruis, jij bent mijn troon.

Terwijl Ik deze aarde moet verlaten, zal jij altijd van Mijn zijn.
Ik geef je als bruidsschat alle zielen.
Bewaar ze voor Mij, red ze voor Mij. Ik vertrouw ze aan jou toe!”

“O Kruis, bewaar de zielen voor Mij, red ze voor Mij” – Passie – Uur 18

error: Content is protected !!