17 nov 2021 – “Mijn kind, echo mijn eerherstel”

Luisa schrijft:

Jezus is in het huis van Pilatus.
Pilatus laat Jezus aan de mensen zien.
O geduldige Jezus, doorheen de doornen ,
kan  U mij met moeite aankijken.

U zegt mij: “Mijn kind, kom in mijn armen,
leun met je hoofd op mijn Borst.
Je zult intenser en wreder lijden waarnemen.

Wat je buiten mijn Mensheid ziet,
– is slechts de echo van mijn innerlijke Smarten.
Wees aandachtig voor mijn Hartslagen.
Dan zal je begrijpen dat Ik eerherstel breng. (…)

Door deze doornen, wil Ik hun hoogmoed breken.
Via de gaten die ze in mijn Hoofd maken,
– wil Ik me een weg banen in hun intelligentie, om
alles te reorganiseren volgens het Licht van de Waarheid.” (…)

“Mijn kind, echo mijn eerherstel ” – de Passie – Uur 17

error: Content is protected !!