14 nov 2021 – “Heilige Vader, Ik dank U”

Luisa schrijft :

“Het is dageraad.  Ik hoor uw lieve Stem zeggen:
Heilige Vader,  Ik dank U
– voor alles wat Ik geleden heb en
– voor alles wat Ik nog moet doorstaan.

Deze dageraad is het begin van de dag,
Moge zo ook de dageraad van uw Genade
– zich openbaren in alle harten.

Moge Ik, de Goddelijke Zon,
– oprijzen in alle harten en  heersen in allen.

Vader, U ziet al deze zielen. Ik sta in voor hen, voor al :
– hun gedachten, hun woorden,
– hun werken en hun nalatigheden,
tegen de prijs van mijn Bloed en mijn Dood!” (…)

“Heilige Vader, Ik dank U ” De Passie  – Uur 13 
Woorden van Jezus  in de gevangenis

error: Content is protected !!