14 nov. 2021 – Evangelie – “zelfs geen enkel Woord kon verloren gaan”

Mijn dochter, mijn zoon,

“Mijn dood gaf een Stempel op alles wat Ik gedaan had.En Hij gaf leven aan
– mijn Werken, mijn Lijden, mijn Woorden,
– en aan de Sacramenten die Ik ingesteld had,
om hun Eeuwigheid te verzekeren tot aan de voltooiing van de Tijden.

Mijn Dood activeerde alles wat Ik gedaan had
en gaf aan alles een eeuwig Leven.

Mijn Mensheid was bewoond
door het eeuwige Woord en door de Goddelijke Wil
– die geen begin had,  die geen einde kent en
– die niet onderhevig is aan de dood.
Bijgevolg kon niets van wat Ik gedaan heb, verloren gaan,
niet het kleinste  Woord.

Alles moest verder in werking blijven tot het einde van de Tijden
– en in de Hemel alle uitverkorenen eeuwig gelukkig maken.” (…)

“Zelfs geen enkel Woord kon verloren gaan” – BvdH 17 – 29 juni 1925

error: Content is protected !!