16 nov. 2021 -“Stel Mij aan tot Koning van allen”

Luisa schrijft:

U lijkt mij te zeggen:
“Mijn kind, deze Doornen betekenen dat
– Ik Koning wil zijn van elk hart,
Alle heerschappij hoort Mij toe.

Neem deze doornen en prik je hart.
Doe er alles weg wat niet van Mij is.
Laat één doorn achter in je hart
om je eraan te herinneren dat Ik uw Koning ben,
en om al het andere buiten te houden.

Ga naar alle harten en breng door hen te prikken
alle schijn, trots en rotheid naar buiten.
En stel Mij aan tot Koning van allen.”

Stel Mij aan tot Koning van allen”
de Passie – Uur 17

error: Content is protected !!