13 nov 2021 – Ev – “Ik verdedig hen die verdedigd willen worden.”

Mijn zoon, mijn dochter,

“Ik verdedig hen die verdedigd willen worden.
Wie dat wil, kan tot mij terugkeren via de sacramenten.
De een zal ik troost en de ander kracht geven.
ik zal de Vader bidden om hun vergeving.

Ik verrijk de enen. Ik huw met anderen.Ik waak over iedereen.
Ik verdedig diegenen die verdedigd willen worden.
Ik verheerlijk iedereen die verheerlijkt wil worden.
Ik begeleid hen die gezelschap willen.
Ik ween over de onvoorzichtige en de roekeloze.” (…)

“Ik verdedig hen die verdedigd willen worden.”- BvdH 1

error: Content is protected !!