30 augustus 2021 – De Allerheiligse Maagd Maria Mijn Mama is een Wonder van Genade

“Mijn dochter, mijn zoon,

de Vreugdes en Genaden die Ik aan mijn moeder heb gegeven
waren zeer  talrijk.  Het volstaat je te zeggen dat
– wat Ik van nature ben,
– onze Moeder geworden is door Genade.

Meer zelfs,  zij was zonder zonde
en hierdoor stroomde mijn Genade vrijelijk in haar.
En er is niets van mijn Wezen dat Ik haar niet gegeven heb.” (…)

Luisa zei tot Jezus:
“Mijn lieve Jezus, onze Moeder had zoveel Goeds
omdat U Uzelf intuïtief liet zien. (…)

Jezus :
Ik wil u het verschil tussen beide laten begrijpen:
In het abstracte beschouwt de ziel God, terwijl
in het intuïtieve, treedt zij in Hem binnen en verkrijgt genaden
– dit wil zeggen,  zij neemt deel aan het Goddelijk Wezen.” (…)

“Mijn Mama  is vol van van Genade” – BvdH 2