28 augustus 2021 – “Kom en rust in mijn boezem”

“Mijn zoon, mijn dochter,

weet je wanneer het schepsel in Mij rust en Ik in haar?

Wanneer haar intelligentie aan Mij denkt en Mij begrijpt,
– rust zij in de intelligentie van haar Schepper, en
– en de Intelligentie van de Schepper vindt rust in de geschapen geest.

Als de menselijke wil zich verenigt met de Goddelijke Wil,
– omhelzen de twee Willen zich en rusten samen.

Als de menselijke liefde boven alle geschapen dingen uitstijgt
en alleen haar God bemint
– wat een prachtige rust vinden God en het schepsel dan samen!” (…)

“Kom en rust in mijn boezem” – BvdH 14