17 juli 2021 – De gehele kerk bidt het “Onze Vader”

Mijn zoon, mijn dochter,

(…)Ik zei :  “Onze Vader, die in de Hemel zijt

Ik zei niet “Mijn Vader” maar Ik noemde Hem
‘Vader van de hele mensenfamilie’   om Hem
aandacht te vragen voor wat Ik eraan toe ging voegen:

Geheiligd zij uw Naam, zodat
– uw Rijk moge komen
– en uw Wil moge geschieden op aarde zoals in de Hemel”
.

Dit was het doel van de Schepping.
En Ik vroeg de Vader dat het bereikt zou worden. (…)
Ik leerde mijn Gebed aan de apostelen.
En zij gaven het door aan de gehele Kerk.
Zij herhaalden mijn Gebed steeds opnieuw. (…)

En zo konden zij het verdienen
– om geliefd te worden als kinderen en
– om het grote Geschenk te ontvangen, namelijk
dat Mijn Wil geschiedt op aarde zoals in de Hemel.” (…)

“De gehele kerk bidt het “Onze Vader” BvdH – 15