14 mei 2021 – 4de Blijde Geheim – De opdracht van Jezus in de tempel.

Lieve zoon, lieve dochter,

mijn hart werd het meest doorboord toen ik hoorde dat mijn Zoon
– niet alleen de redding zijn, maar ook de ondergang van velen ,
– en dat Hij een teken van tegenspraak
zou zijn.

Wat een lijden!  Wat een pijn!
Als de Goddelijke Wil mij niet ondersteund had,
zou ik ter plaatse gestorven zijn door de hevige pijn.  (…)

Maar Hij had mij het leven geschonken  – om in mij –
– binnenin het koninkrijk van de Goddelijke Wil,
het Koninkrijk van Smarten te vormen.

Daarom werd aan mijn titel van “Moeder van alle mensen”
deze toegevoegd van “Moeder en Koningin van Smarten”.

4de Blijde Geheim – De opdracht van Jezus in de tempel. MMariaMed3-