8 mei 2021 – Glorie, eer en liefde voor mijn Schepper.

Mijn zoon, mijn dochter,

weet je in wie Ik mijn Passie echt kan herhalen?
In de persoon die mijn Wil als het middelpunt  van zijn leven heeft.

Mijn Wil is een eenvoudige Daad en geen opeenvolging van daden.
Deze eenvoudige handeling is als gefixeerd in één punt
– dat nooit beweegt: de Eeuwigheid.
De omtrek ervan is zo immens dat niets eruit kan ontsnappen.(…)

Het is de Eerste Daad, de Eeuwige Daad. Alles komt van Hem.

Hij omarmt alles en iedereen in één omhelzing. Schepping, Verlossing en Heiligmaking  zijn één enkele Daad voor mijn Wil. (…)

De ziel die in mijn Wil leeft, bezit deze eenvoudige Daad.
Zij zegt tot haar God: Wat van U is, is van mij en wat van mij is, is van U.
Glorie, Eer en Liefde aan mijn Schepper!”

“Glorie, eer en liefde voor mijn Scheppert” BvdH 18-