8 sept 2020 – De Geboorte van de H. Maria

Het hemels baby-meisje,
heeft  onze Goddelijke Wil in haar ziel zuiver  bewaard.
Zij heeft n
ooit haar eigen wil gedaan….

Zij kreeg van  haar Schepper
-al de rechten van de onschuldige Adam en
-de heerschappij over de ganse Schepping.

Allen voelden  zich herboren in Haar. ……
De mensheid herkreeg haar verloren rechten.
En dit is de reden waarom haar Geboorte
de mooiste en meest glorievolle geboorte was…

Deze zo tedere hemelse Mama bemint
de schepselen zozeer omdat:   
-allen herboren zijn in haar Hart, en
-Zij het leven van haar kinderen in haar Hart voelt. 

De Geboorte van de H.Maagd Maria -BVH26