10 november 2021 – “Dank u in de naam van allen voor zovele weldaden”

Mijn dochter, mijn zoon,

“de ziel die in mijn Wil binnentreedt,
doet de schaduw van haar eigen wil verdwijnen.

Het Licht van mijn Wil
schijnt op haar, omhult haar en transformeert haar in Zichzelf.

De ziel die ondergedompeld is in mijn eeuwige Wil zegt tot Mij:
“Dank u, o heilige en allerhoogste Wil
voor uw Licht en voor alle weldaden die U ons geeft
door hemel en aarde te vullen met uw Licht.
In de naam van allen, bied ik U mijn dankbaarheid aan
voor al uw Weldaden.”

Dan voel Ik zoveel eer, glorie en vreugde,
die met niets kunnen vergeleken worden. “ (…)

“Dank u in de naam van allen voor zovele weldaden”
BvdH 15 – 21 juni 1923

10 oktober 2021 – De dood zal geen macht meer hebben over de zielen.

Mijn dochter, mijn zoon,

Het Koninkrijk van mijn Fiat zal alle weldaden bevatten,
en ook de meest sensationele wonderen .
Bovendien zal het alle wonderen tezamen overtreffen.

Een wonder betekent dat je een blinde het gezichtsvermogen geeft,
een kreupele rechtop laat staan, een zieke geneest,
een dode tot leven wekt, enz,

Het Koninkrijk van Mijn Wil zal het voedsel bezitten om  de gezondheid
te bewaren.  Alle mensen die er binnengaan lopen geen risico meer
om blind, kreupel of ziek te worden.

De dood zal geen macht meer hebben over de zielen.
Als de dood nog macht heeft over het lichaam,
zal dit geen dood meer zijn,  maar een overgang.”(…)

Boek van de Hemel – Deel 20 -22 oktober 1926 Luisa Piccarreta

9 november 2021 – Ik heb slechts één daad van Gerechtigheid verricht

Mijn dochter, mijn zoon,

Als ze alleen maar naar mijn Leven zouden kijken,
zouden ze zien dat Ik slechts één Daad van Gerechtigheid heb verricht:
Om het huis van mijn Vader te verdedigen,
nam Ik touwen en verbande hen die de Tempel schonden.

Al het andere in mijn Leven was Barmhartigheid
– Mijn Conceptie was Barmhartigheid,
– mijn Geboorte was Barmhartigheid
– mijn Woorden waren Barmhartigheid ,
– mijn Daden waren Barmhartigheid ,
– mijn Stappen waren Barmhartigheid,,
– het Bloed dat Ik vergoot was Barmhartigheid,
– mijn Lijden was Barmhartigheid..

Ik heb alles volbracht in de Barmhartigheid van Mijn Liefde.
Toch vrezen velen Mij.
Terwijl zij zichzelf veel meer zouden moeten vrezen dan Mij.”

Ik heb slechts één daad van Gerechtigheid verricht” – BvdH 14

9 nov 2021 – “Zonder mijn Verrijzenis, zou de Verlossing onvolledig geweest zijn “

Mijn dochter, mijn zoon,

mijn Verrijzenis
– voltooid, bezegeld, – gaf Mij alle Eer
– riep alles wat Ik deed gedurende mijn gehele Leven op aarde tot Leven
– vormde de kiem van de verrijzenis van de zielen en
zelfs van de lichamen in het Universele Oordeel.

Want, zonder mijn Verrijzenis
– zou de Verlossing onvolledig geweest zijn en
– mijn mooiste Werken zou begraven zijn.

Mijn Wil is meer dan een zon.
Hij overschaduwt alles, voedt alles
Hij transformeert alles in Licht.

Hij vormt de volledige Verrijzenis van de ziel in God”(…)

“Zonder mijn Verrijzenis, zou de Verlossing onvolledig geweest zijn “
BvdH – 19 – 4 april 1926

9 nov. 2021 – “De Eeuwige Liefde wil over alles heersen”

Mijn dochter, mijn zoon,

“Wil je weten
– wat mij meer foltert dan de beulen zelf, en
– waarom hun folteringen niets zullen zijn
vergeleken met wat Ik nu doormaak?

Het is de Liefde. De Eeuwige Liefde wil de suprematie in alles.
Zij laat Mij alles te samen lijden en tot in mijn diepste Vezels,
wat de beulen Mij beetje bij beetje fysiek zullen doen lijden..
Mijn ziel, het is de Liefde die in Mij heerst.

De Liefde is een nagel voor Mij,
De Liefde is een zweep voor Mij,
De Liefde is een Kroon van Doornen voor Mij,
De Liefde is alles voor Mij,
De Liefde is mijn eeuwige Passie,
terwijl wat Ik lijd in mijn Mensheid slechts tijdelijk is.

Mijn kind,
– kom binnen in mijn Hart, kom en verlies jezelf in mijn Liefde! (…)

“De Eeuwige Liefde wil over alles heersen” – De Passie – Uur 5

8 nov 2021 – De vergiffenis voor elke fout wacht in Mijn Wil

“Mijn dochter, mijn zoon,

Voor elke zonde van de mensen heb Ik een apart pijn gevoeld.
En Ik heb aan elke fout een vergiffenis voor de schuldige verbonden.
Deze genade wacht op hen in mijn Wil

Als een zondaar verdriet heeft om een begane fout,
dan sluit mijn verdriet zich aan bij het zijne.
En Ik schenk hem onmiddellijk vergiffenis.

Dank je, mijn dochter, mijn zoon,
om in mijn Wil te komen en
om mijn Smarten en mijn Vergiffenis gezelschap te houden. (…)

Blijf  rondgaan in mijn Wil,
maak mijn Pijnen en mijn Vergiffenis tot de jouwe,
en roep voor elke fout  “pijn!  vergiffenis !”(…)

De vergiffenis voor elke fout wacht  in Mijn Wil”- BvdH 18

8 nov.2021 – “Hoe Luisa God ziet.”

Luisa schrijft:

De zon lijkt mij een een goede voorstelling van God (…)

De bol stelt God voor en zijn stralen, de oneindige Attributen van God.
De zon is tegelijk vuur, licht en warmte.

De Allerheiligste Drie-eenheid kan voorgesteld worden door de zon:
– het vuur vertegenwoordigt de Vader,
– het Licht, de Zoon en
– de Warmte, de Heilige Geest.
Hoewel de zon vuur, licht en warmte is, is zij Eén.

Net zoals in de zon kan men het vuur niet scheiden van het licht en de hitte.
De macht van de Vader, deze van de Zoon en deze van de Heilige Geest
zijn onafscheidelijk.
Het is niet denkbaar dat de Vader voorrang heeft op de Zoon en de Heilige Geest, of vice versa. Want alle drie hebben Zij dezelfde eeuwige Oorsprong. (…)

“Hoe Luisa God ziet.” – BvdH – 2

8 nov. 2021- Evangelie – “Het Geloof is God-Zelf “

Luisa schrijft:

“Het Geloof is God – zelf.”
God deelt het Geloof aan de mens mee op twee manieren:
– eerst, door het Doopsel en, nadien
– door in de ziel een deeltje van zijn Substantie in te storten.

Zo geeft God hem de Gave 
– om wonderen te verrichten, om de doden op te wekken
– om de zieken te genezen, om de zon te stoppen, enz.

Als de wereld het geloof bezat,
zou de aarde veranderd worden in een aards paradijs! (…)

De ziel die leeft in het Geloof,
is niet aangetrokken door de goederen van deze wereld.

Haar verblijfplaats is in de Wonden van Jezus Christus.
Zij verenigt zich met Jezus Christus en biedt zichzelf aan als offerziel
– om de Goddelijke Gerechtigheid te milderen en
– om de mensen de straf te besparen die ze verdienen. (…)

“Geloof is God – Zelf. – BvdH – 2 – Het Geloof – 28 februari 1899

7 nov 2021 – “Hij die zichzelf volledig vergeet, vindt alles”

Mijn dochter, mijn zoon,

“Dit is juist het offer van ware liefde:  Terwijl je bij jezelf bent,
moet je leven van alles wat de Geliefde toebehoort. (…)

Als de Geliefde ziet dat de ziel Hem alles van zichzelf geeft,
zal Hij dit belonen door haar alles van Zichzelf te geven,
en haar zijn goddelijke Leven laten leiden.

Zo vindt hij die zichzelf volledig vergeet, alles. (…)

Je vergeet wat lelijk is en je vindt wat mooi is.
Je vergeet de natuur en je vindt de Genade.
Je vergeet passies en je vindt Deugden.
Je vergeet armoede en je vindt Rijkdom.
Je vergeet dwaasheid en je vindt Wijsheid.
Je vergeet de wereld en je vindt de Hemel.”

“Hij die zichzelf volledig vergeet, vindt alles”- BvdH 6

7 nov 2021 – Hoewel je niets bent kan je alles zijn.

Mijn zoon, mijn dochter,

Je wordt alles door het lijden.
Lijden maakt de ziel tot
– pontifex, priester, koning, prins, minister, rechter,
– advocaat, hersteller, beschermer, verdediger.

Het echte lijden is het lijden dat God wil voor de ziel.
Als de ziel zich volledig onderwerpt aan Zijn wil,
zal deze aanvaarding, samen met het lijden,
de ziel in staat stellen invloed uit te oefenen
– op de Gerechtigheid van God,
– op zijn Barmhartigheid
– op de mensen en op alle dingen.(…)

“Hoewel je niets bent, kan je alles zijn”- BvdH 6 – 19 nov 1903

7 nov. 2021 – Het kleine ‘Ik bemin U.”

Mijn dochter, mijn zoon,

degene die in mijn Wil leeft wordt door iedereen gewenst,
omdat iedereen zich door haar/hem bemind voelt .

Haar liefde deint zich uit over allen, omarmt alle dingen,
plaatst zichzelf in de harten van allen,
om Ons te laten beminnen door allen.

Het kleinste “Ik bemin U”, “Ik aanbid U”, “Ik zegen U”
van het schepsel dat in onze heilige Wil leeft,
heeft het recht om in alles opgenomen te worden. (…)

Hoe gelukkig zal zij/hij zijn als zij/hij in het hemels vaderland komt
en zij/hij zal haar klein “Ik bemin U” ziet
in al de Gelukzaligen die haar/zijn God liefhebben!

Het kleine ‘Ik bemin U. ” – BvdH 35 – 14 april 1938

6 nov 2021 – Het lijden van Jezus door de hypocrisie van de mensen

Luisa schrijft:

Ik zag, binnenin mij, mijn lieve Jezus lijden,
– op een hartverscheurende manier,
vanwege de beledigingen van de mensen,
– vooral door hun hypocrisie.

Zij verbergen onder schijnbare voordelen
– vergif, zwaarden, speren, spijkers,
om Jezus op alle mogelijke manieren te verwonden” (…)

Jezus zei tot Luisa:
“Mijn dochter, de schalen van mijn Gerechtigheid zijn overvol
en zijn op het punt om over te lopen over de mensen.

Wil jij , als een dochter van mijn Wil
– je onderwerpen aan de gevolgen van mijn Gerechtigheid
door deel te nemen aan zijn Straffen?” (…)

“Het lijden van Jezus door de hypocrisie van de mensen”- BvdH 19

6 nov 2021 – “Ik vertrouw je het Geheim van mijn Wil toe”

Jezus zegt tot Luisa:

“Mijn geheim met jou  delen, overtreft alle liefde.
Want in het geheim, is je eigen eigen leven en bezit verbonden.
In het geheim is er vertrouwen, verwachting.

Vind je het zo onbelangrijk
– dat jouw Jezus je vertrouwt,
– dat jij het voorwerp bent van zijn Hoop?

Maar niet zomaar een vertrouwen en hoop, maar wel
– het Vertrouwen om jou het Koninkrijk van mijn Wil toe te vertrouwen,
– in de Hoop dat jij zijn Rechten in veiligheid brengt, en dat jij Het bekend maakt.

Ik heb je het Geheim van mijn Wil toevertrouwd,
Dit is het essentiële deel van het Goddelijke Leven.
En Ik kan je niets groters geven dan dit.”(…)

“”Ik vertrouw je het Geheim van mijn Wil toe””- BvdH 19

6 nov. 2021 – “Ik wil altijd jouw ‘ik bemin U’ horen. “

“Lieve dochter, lieve zoon,

Het belangrijkste voor Mij, en wat Ik vurig wens is,
dat de mensen weten dat Ik hen bemin..

Ik wil in het oor van elk hart zeggen: “Mijn kind, Ik bemin je’.
Ik zou blij zijn als Ik hen zou horen antwoorden:
“Jezus, ik bemin je”.

Ik heb het zo nodig om te beminnen en bemind te worden.
Oh, hoe vaak wordt Ik verwaarloosd en versmacht Ik in mijn Liefde.

Wanneer Ik bemin zonder Mij bemind te voelen,
dan vindt mijn Liefde geen plaats om zich te ontplooien en Zij verstikt Mij
Daarom ben Ik zo blij met jouw ‘ik bemin U’.”(…)

“Ik wil altijd jouw ‘ik bemin U’ horen. ” – BvdH 31- 16 december 1932

5 nov 2021 – Enkel mijn Wil verheft de ziel en het lichaam tot de Glorie

 

“Mijn dochter, mijn zoon,

Ik bezit in Mijzelf de immense Zee van het Licht van Mijn Wil.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat
– als Ik kijk, spreek of beweeg,
er een groot Licht van Mij uitstraalt dat zichzelf aan iedereen meedeelt.

Ik wil  je ketenen met dit Licht, je overwinnen en  in jou zoveel zaadjes
van verrijzenis zaaien als je handelingen in mijn Wil verricht.

Mijn Wil is  Licht. En de ziel die in mijn Wil leeft, kan
– haar gedachten, haar woorden, haar werken en alles wat zij doet
veranderen in Licht .”(…)

“Enkel mijn Wil verheft de ziel en het lichaam tot de Glorie”- BvdH 15

5 nov 2021 – Als de mens lijdt, lijdt Jezus meer dan hem.”

Jezus zei tot Luisa:
Mijn dochter,
“Pas je aan mijn Gerechtigheid aan,
– want Ik kan haar niet langer tegenhouden.
Ah, de mens is te ondankbaar!
Van alle kanten dwingt hij Mij om hem te straffen.
Hij rukt zelf de straffen uit mijn handen.

Als je eens wist hoezeer Ik lijd
– als Ik mijn Gerechtigheid laat optreden!
Maar het is de mens zelf die Mij dwingt.
Ik kocht zijn vrijheid met mijn Bloed.
Hiervoor is hij Mij dankbaarheid verschuldigd.

Maar, integendeel, hij wil Mij nog meer kwaad berokkenen.
En hij bedenkt steeds nieuwe manieren
– om mijn Bloed nutteloos te maken.” (…)

Luisa zei totJezus:
“Ik ben altijd tegen het optreden van uw Gerechtigheid geweest.
Want als de mens lijdt, lijdt U meer dan hij.”

BvdH 3 – 13 november 1899

      

5 nov. 2021 – De ziel die de Uren van de Passie overweegt, wordt mede-verlosseres”

“Mijn dochter, mijn zoon,

de wereld hernieuwt voortdurend mijn Passie.

Mijn Oneindigheid omhult alle schepselen,
– zowel inwendig  als  uitwendig .
Wanneer Ik met hen in  contact kom, ben Ik gedwongen om
– de nagels, doornen, zweepslagen, hoon, spuug en al de rest,
waarmee Ik belast werd tijdens mijn Passie, en zelfs meer,
in ontvangst te nemen.

Bij mijn contact met de zielen die de Uren van mijn Passie overwegen,
voel Ik– dat de nagels verwijderd worden en de doornen vernietigd, en
– dat mijn wonden minder pijnlijk zijn en het spuug verdwijnt.

Ik voel Mij gecompenseerd met goed voor het kwaad dat andere schepselen  Mij aandoen.  En omdat deze zielen mij geen kwaad doen,
maar veeleer goed, steun Ik meer en meer op hen.” (…)

De ziel die de Uren van de Passie overweegt, wordt mede-verlosseres”BvdH 11- 6 november  1914

4 nov 2021 – Luisa doet afstand van de Hemel om een ziel te redden

Jezus  zei tot Luisa: 

“Kijk daar, die zondaar die op het punt staat verloren te gaan.
Laten we terugkeren naar de aarde en proberen om zijn ziel
berouwvol te maken. Misschien bekeert hij zich.
Laten wij de Barmhartigheid van mijn hemelse Vader inroepen.

Wil je niet dat deze zondaar gered wordt?
Wacht nog even(met naar de Hemel te gaan).
Ben je niet bereid wat pijn te lijden voor de redding van een ziel
– die Mij zoveel Bloed gekost heeft ? (…)

“Mijn bruid, wil jij de straf die hij verdient op jou nemen ?
Als jij terug wil gaan naar je lichaam om te lijden,
– kan de Goddelijke Gerechtigheid bedaard worden, en
– kan Ik genade tonen aan deze ziel.”
Er blijft ons niets anders over, dan de straf te ondergaan die hij verdient.

“Luisa doet afstand van de Hemel om een ziel te redden”- BvdH 1

4 nov. 2021 – “Ik geef hen een handvol Liefde”

“Mijn dochter, mijn zoon,

de Uren van mijn Passie,
zijn mijn eigen Gebeden, mijn voldoening en al mijn Liefde,
Zij komen uit het diepste van mijn Hart.

Ben je misschien vergeten
– hoe vaak Ik Mijzelf met jou  verenigd heb om ze met jou te doen,
en hoe Ik straffen veranderd heb in Genaden voor de hele aarde?

Mijn Tevredenheid is zodanig en zo groot,
– dat Ik de ziel in een handvol Liefde geef,
van een oneindige waarde .

Bovendien, als iets gedaan wordt uit zuivere Liefde,
– kan mijn Liefde zich uitstorten.
En het is niet onbelangrijk dat het schepsel verlichting geeft
aan haar Schepper en Hem zijn Liefde laat uitstorten.”

“Ik geef hen een handvol Liefde” – BvdH 11 – 6 sept 1913

4 nov. 2021 – “De ziel die zich volledig aan Mij geeft”

“Mijn dochter, mijn zoon,

Als een ziel Mij tot Heer aanstelt
– van zijn geest, zijn armen, zijn hart en zijn voeten
– kortom, van zijn gehele wezen,
kan de zonde niet langer heersen over haar.

Zelfs als iets onvrijwilligs in haar komt,
– is ze onmiddellijk klaar voor zuivering en
– verwerpt zij onmiddellijk de onvrijwillige actie,
omdat Ik de meester van die ziel ben
– en zij onder mijn controle blijft. (…)

Deze ziel heeft Mij alles gegeven tijdens haar leven,
Het is dan ook terecht goed dat Ik haar alles geef bij haar dood
En Ik laat haar onmiddellijk toe tot de eeuwige Zaligheid.

Wie zich tijdens zijn leven volledig aan Mij geeft,
zal niet worden geraakt door de vlammen van het vagevuur.”

de ziel die zich volledig aan Mij geeft” – BvdH – 5 – 3 juli 1903

3 nov 2021 – “afstand doen van zijn eigen vorm”

 

“De ziel moet
– zich in alles vergeestelijken en
– als een zuivere geest zijn,
alsof er geen materie meer bestaat in haar .

Dan kan onze Wil één zijn.
Als we van twee objecten één willen maken
is het nodig dat het ene afstand doet van haar eigen vorm
– om de vorm van het andere aan te nemen.
Anders zullen ze nooit één geheel worden.

Oh, hoe gelukkig zal je zijn, als je
– door jezelf tot niets te herleiden om onzichtbaar te worden,
je in staat zal zijn om de goddelijke vorm perfect aan te nemen.

Door zo in Mij op te gaan, en Ik in jou
– en samen één Wezen vormen,
zal je uiteindelijk de goddelijke Bron bezitten.(…)

“afstand doen van zijn eigen vorm”- BvdH 3 – 21 mei 1900

3 nov 2021 – “Lijden maakt de ziel overwinnares , glorieus, rijk en mooi”

Jezus zei tot Luisa:

“Mijn geliefde dochter, mijn lief kleine meisje,
neem je rust in Mij.

Hou je lijden niet voor jezelf, maar voeg het bij mijn Kruis,
als een escorte en verlichting van mijn Smarten.

Mijn Lijden zal het jouwe vergezellen en je steunen. (…)

Niet het lijden maakt de ziel ongelukkig .
Lijden maakt haar zegevierend, glorieus, rijk en mooi.

Zij wordt ongelukkig wanneer er iets ontbreekt aan haar liefde “ (…)

“Lijden maakt de ziel overwinnares , glorieus, rijk en mooi”
BvdH – 12 – 12 april 1917 

3 nov 2021- “Aan hen die mediteren over mijn Passie, zal Ik mijn verdiensten geven”

Luisa vroeg aan Jezus:

“Zeg me, lieve Jezus, wat zal U geven aan de zielen die
de Uren van uw Passie mediteren zoals U mij dit geleerd hebt?

Onze lieve Heer antwoordde: “Mijn dochter,
Ik zal deze Uren niet beschouwen als iets dat van jou komt,
– maar alsof ik degene was die ze deed.
Aan hen die deze Uren mediteren, zal Ik mijn Verdiensten geven
– alsof Ik de Passie lijd gedurende de tijd dat zij erover mediteren.

De effekten
– die mijn Passie teweegbracht toen Ik haar onderging, en
– die Zij op elk moment kan teweegbrengen,
zullen hernieuwd worden in de zielen die mediteren over deze Uren,
– naargelang hun innerlijke gesteltenis.

Je kan in dit aardse leven geen grotere beloning ontvangen dan deze.”

“Aan hen die mediteren over mijn Passie, zal Ik mijn verdiensten geven” – BvdH-11 – 10 april 1913

2 nov 2021 – Jezus zal alle heilige zielen in zich opnemen

Luisa schrijft: 

Als Jezus, de Zon van de Gerechtigheid, verschijnt
– zal Hij alle heilige zielen in zich opnemen.

Hij zal hen voor altijd laten bestaan,  en hen laten zwemmen
in de oneindige Zeeën van de Goddelijke Eigenschappen (…)

Jezus liet me begrijpen
– dat de lichamen die verenigd zullen worden met hun ziel, stralend van Licht eeuwig verenigd zullen zijn met God.

Maar de zielen die geen licht hebben omdat zij niet wilden deelnemen
– aan het Heilig Offer en het Sacrament van de Liefde,
zullen in de diepte van de duisternis geworpen worden

En vanwege hun moedwillige ondankbaarheid jegens de Grote Schenker
-zullen zij slaven worden van Lucifer, de prins van de duisternis.
Zij zullen eeuwig gekweld worden door angstaanjagende wroeging. (…)

“Jezus zal alle heilige zielen in zich opnemen”. – BvdH 1

2 nov.2021- Allerzielen – “Het gekreun vanuit het vagevuur”

Mijn dochter, mijn zoon,

Mijn Wil is voor iedereen beschikbaar.

Maar zij die ervan wegvluchten, ontvangen het Goede ervan niet,
Dit is een rechtvaardige straf voor hen die willen leven
met hun eigen wil, – met al zijn ellende,

Deze zielen  die zich tijdens hun leven niet willen verenigen met mijn Wil,
– die hen zovele goede dingen wil geven.
zullen Hem echter ontmoeten bij hun dood, en veel lijden,
– in de mate dat zij tijdens hun leven van Hem weggevlucht zijn. (..)

Oh, hoeveel gekreun stijgt op uit het vagevuur
en hoeveel kreten van wanhoop ontsnappen uit de hel
– omdat deze zielen op aarde mijn Wil geweigerd hebben! (…)

Het gekreun vanuit het vagevuur” – BvdH 16 – 23 juli 1923

2 nov. 2021 – “Wie in Mijn Wil leeft, kan niet naar het Vagevuur gaan”

Mijn dochter, mijn zoon,

het schepsel dat in mijn Wil leeft, is verenigd
– met de hemel, met de zon,  met de zee,
– met de wind en  met de gehele schepping.
Haar daden zijn versmolten met alle geschapen dingen.

Mijn Wil heeft haar alles ter beschikking gesteld,
– alsof alles het hare was..
De gehele schepping voelt het leven van dit schepsel.

Als zij naar het vagevuur kon gaan, zouden ze allemaal beledigd zijn.
Het hele universum zou in opstand komen. (…)

Het schepsel dat in mijn Wil leeft, kan  niet naar het vagevuur gaan.(…)

Mijn Wil zal de triomf kennen en Hij zal haar die in dit aardse ballingsoord
in de hemel geleefd heeft, naar de hemel brengen. (…)

Wie in Mijn Wil leeft, kan  niet naar het Vagevuur gaan”
BvdH 24 – 29 april 1928

1 nov 2021 – Deelnemen aan het Verlossingswerk en ook aan het loon.

“Mijn zoon, mijn dochter,

Door het gewicht van mijn Lijden met Mij te delen, dat wil zeggen
– door deel te nemen aan het Werk van de Verlossing,
deel je ook in het loon voor het Werk van de Verlossing.

De beloning voor ons Lijden wordt gedeeld tussen jou en Mij.
Ik kan goed doen aan wie Ik wil en ook jij kan goed doen aan wie jij wil.

Dit is de beloning,
– de beloning van hen die mijn Lijden delen,
– beloning toegekend aan zielen die leven in de staat van offerziel
en ook voor de zielen in hun nabijheid.

Want, door dicht bij offerzielen te zijn,
nemen zij gemakkelijker deel aan het goede dat zij bezitten.”(…)

“Deelnemen aan het Verlossingswerk en ook aan het loon ervoor”.
BvdH 6 – 22 aug 1905

1 nov 2021- “Hemelse vreugden en zaligheden”

Jezus zei tot Luisa:

(…)”Het is waar dat de kleine nieuw – geborene van mijn Wil deelneemt
– in de Zaligheden, de Vreugden en de Gelukzaligheid van Hem
die haar het Leven gaf.

Al deze vlammen die je ziet in de Zee van mijn Wil, symboliseren
– de geheime Zaligheden, de Vreugden en de Gelukzaligheid die mijn Wil bevat. (…)

Deze Zaligheden blijven opgesloten in de Godheid
– totdat Wij hen kunnen deponeren in de persoon,
die zonder onderbreking in onze Wil zal leven. (…)

De hemelse Vreugden en Zaligheden kunnen gedeeld worden
met een schepsel, voor zover het schepsel deze kan ontvangen.

Elke waarheid over mijn Wil die Ik aan jou bekendmaak,
– is een Gelukzaligheid die van binnenin de Godheid komt.” (…)

Hemelse vreugden en zaligheden” – BvdH 18 – 18 febr.1926

1 nov. 2021- Leven in de Goddelijke Wil is volmaakt gelukkig leven op aarde

Jezus zei tot Luisa:

“Daarom heb Ik je zovele genaden gegeven.
Ik wil je natuur en je ziel opfrissen tot die oorspronkelijke staat.

Mijn Waardigheid en Heiligheid eisen dat Ik je
in deze staat van gelukzaligheid breng vooraleer
– Ik je in het centrum van mijn Wil roep en
– Ik je al mijn Daden laat herhalen(…)

Leven in mijn Wil is precies dit :
– volmaakt gelukkig leven op aarde,
– en daarna nog gelukkiger leven in de Hemel. (…)

Wees oplettend en trouw. Kom in mijn eeuwige Wil.
Mijn Daden en deze van mijn Mama wachten daar op jou
– zodat jij er het zegel van jouw eigen daden kan aan toevoegen.

De gehele Hemel wacht op jou. De gelukzaligen willen
al hun daden verheerlijkt zien in mijn Wil,
door een schepsel met dezelfde oorsprong als zijzelf. “(…)

Leven in de Goddelijke Wil is volmaakt gelukkig leven op aarde”
BvdH -14 – 11 Nov 1922

error: Content is protected !!