13 oktober 2021 – Ev- Jezus vergoot de tranen van alle mensen

Mijn dochter, mijn zoon,

mijn wenen
– begon bij mijn Conceptie in de schoot van mijn hemelse Moeder en
– duurde voort tot mijn laatste ademtocht aan het Kruis.

De Wil van mijn hemelse Vader belastte Mij met de opdracht van de “tranen”.

Niemand was op de hoogte van de verborgen tranen die mijn Ogen weenden.
Hoe vaak, toen ik een kind was, vloog Ik van de aarde naar de Hemel.
Daar legde Ik mijn hoofdje op de knieën van mijn hemelse Vader.

En snikkend zie Ik tot Hem:

“Mijn Vader, kijk, ik ging naar de aarde om te wenen en te lijden zoals mijn broeders die al wenend geboren worden, leven en sterven.
Ik bemin hen zozeer dat Ik wil dat al hun tranen via mijn Ogen gaan. “(…)

Jezus vergoot de tranen van alle mensen – BvdH 17 – 20 décembre 1925

5 okt 2021 – Ev (Lk 10, 38-42) – Mijn woord bevat een nieuwe schepping.

Mijn dochter, mijn zoon,

Je moet weten dat mijn Woord een schepping is.

Deze negen excessen van mijn Liefde in mijn Menswording,
die Ik je met zoveel Tederheid, Liefde en Eenvoud,
bekend gemaakt heb,
waren een inleiding op de vele lessen
die Ik je ging geven over mijn Goddelijke Wil
om zijn Koninkrijk te vormen.

Deze Woorden die Ik tot jou sprak,
kwamen vanuit het Leven van de Bron van mijn Liefde.
Zij bevatten Leven, een onweerstaanbare Kracht. (…)

“Luister! Hoe mooi! Het Woord bevat de adem.
En wanneer het gesproken wordt, draagt het Woord de adem
die, zoals lucht, van mond tot mond gaat
en de Kracht van mijn creatief Woord doorgeeft.

Mijn Woord bevat een nieuwe schepping.
En deze daalt af in de harten.”

Mijn woord bevat een nieuwe schepping die neerdaalt in de harten.”
BvdH 25 – 16 dec 1926

error: Content is protected !!