15 aug 2021 – Het Feest van de Goddelijke Wil werkzaam in de hemelse Koninging

“Mijn  dochter, mijn zoon,

vandaag is het feest van de Opname van Maria,
– het mooiste, het meest sublieme en het grootste feest,
waarin Wij het meest verheerlijkt, bemind en geëerd worden.

Hemel en aarde zijn vervuld van een ongewone vreugde
die nog nooit eerder  ervaren is.
De engelen en heiligen voelen zich overspoeld
– door
 zeeën van nieuwe vreugden en nieuw geluk.
Zij zingen de lof van de Soevereine Koningin met nieuwe hymnen
die  alles overstemmen en vreugde geven aan allen.

Vandaag is het Feest van de Feesten.
Het is het unieke en nieuwe dat nog nooit  gebeurd is.

Vandaag, met de opname van  Maria in de Hemel
wordt voor het eerst  de Goddelijke Wil,
werkzaam in de soevereine Dame, gevierd
. “(…)

“Het Feest van de Goddelijke Wil” – BvdH 36