16 juli 2021- Ik zal uw Sacramenteel Leven verdedigen

Mijn zoon, mijn dochter,

Mijn Mama zei tot Mij : ‘Mijn Zoon,  bij uw Conceptie
heb ik U mijn schoot en geheel mijn wezen  aangeboden
om U veilig en beschut te houden,

Nu bied ik U  mijn Moeder- Hart aan,
om dit grote Geschenk in  te bewaren.

Ik omring Uw Sacramenteel Leven met  mijn affecties,
mijn hartslagen, mijn liefde, mijn gedachten, alles van mijzelf,
om U te beschermen, U te huldigen, te beminnen.

Ik neem zelf de verplichting op mij
om U te vergoeden voor dit grote Geschenk dat U geeft..
Vertrouw op uw Mama.
Ik zal uw Sacramenteel Leven verdedigen. (…)

Ik kon vertrouwen op mijn Mama,
die Mij al de bewijzen van haar trouw had geleverd.
En dan heb Ik het Allerheiligste Sacrament ingesteld. (…)

“Ik zal uw Sacramenteel Leven verdedigen” – BvdH – 21