5 juni 2021 – De Heiligheid van het Leven in de Goddelijke Wil (2)

Mijn dochter,  mij zoon,

daarom wil Ik de Heiligheid van het leven in Mijn Wil verwezenlijken.
Dan  zal Ik geen priesters meer nodig hebben om Mij te consacreren,
noch kerken, tabernakels of Hosties.
Deze zielen zullen alles zijn:  priesters, kerken, tabernakels en Hosties.

 Mijn Liefde zal vrijer zijn.
Telkens wanneer Ik Mijzelf wil consacreren, zal Ik het kunnen doen
– op elk moment, overdag, ’s nachts, op elke plaats,  waar zij ook zijn.
mijn Liefde zal zich dan volledig kunnen uitstorten!

Naar mijn voorbeeld  zullen zij Mij vergoeden voor alles wat andere mensen,
in verleden, heden en toekomst, Mij verschuldigd zijn.

Dan zal de aarde Mij de ware Glorie geven. En mijn ‘Fiat Voluntas Tua op
aarde zoals in de Hemel’
 zal zijn voltooiing en vervulling krijgen.”

De Heiligheid in mijn Wil (2) – BvdH -12