17 mei 2021 – De Glorie aan de Vader vervolledigen

“Mijn dochter, mijn zoon,

niet alleen de kroning met doornen was driemaal.
Maar bijna al het Lijden dat Ik leed tijdens mijn Passie was drievoudig:

Er waren  drie uren van Doodstrijd in de Hof van Olijven, (…)
Drie keer heeft mijn Hart bloed vergoten
uit Zichzelf  in de Hof van Olijven,
–  bij de Kruisiging toen ik uitgestrekt werd op het Kruis
– na mijn Dood toen mijn zijde werd opengereten door een lans.
Er waren drie Uren van Lijden aan het Kruis.

Hoeveel ‘drievouden’ waren er!  En dit alles gebeurde niet bij toeval.
Alles werd volgens de goddelijke ordening tot stand gebracht
– om de Glorie van mijn Vader te vervolledigen.
– om het eerherstel te brengen dat de mensen Hem verschuldigd zijn, en
– om genaden voor de mensen  te bekomen.(…)”

De Glorie aan de Vader vervolledigen – BvdH 6

error: Content is protected !!