28 april 2021 – Een goede avond aan Jezus in het H.Sacrament.”

Lieve Jezus, hemelse gevangene,

de zon gaat onder en het wordt donker op aarde.
U blijft alleen achter in het tabernakel.
U Lijkt droevig omwille van de eenzaamheid in de nacht.

Lieve Jezus, …Ik heb  de moed niet om U te verlaten.
Ik zeg U “slaapwel” met mijn lippen, maar niet met mijn hart.
Ik laat mijn hart bij U achter. (…)

In elk tabernakel wil ik een lamp plaatsen. Zij zal U,
samen met de lamp bij het Tabernakel, licht geven en U zeggen:
“Ik bemin U, ik aanbid U, ik zegen U, ik breng eerherstel
en ik dank U,  voor mij en voor allen.”

Lieve Jezus, laat ons goed overeenkomen.
Laat ons beloven elkaar meer en meer  te beminnen. (…)

Laten we onze liefdesbanden verstevigen.
Ik zal enkel gelukkig zijn als U mij uw Liefde schenkt
zodat ik U werkelijk kan beminnen.

“Een goede avond aan Jezus in het H.Sacrament.” BvdH 11